Actueel

Nieuws

BOSS bouwrijp Lokaal nieuws donderdag 25 februari 2021

BOSS bouwrijp

Nu de inschrijving is gestart, zijn we direct begonnen met het bouwrijp maken van de locatie waar BOSS straks gebouwd gaat worden. Daarbij houden we natuurlijk goed rekening met de archeologische vindplaatsen op het terrein (lees het interview met stadsarcheoloog Willem-Jan Hogesteijn) . Het bouwrijp maken van het terrein neemt ongeveer een maand in beslag. Daarna kunnen we beginnen met het aanplanten van de eerste bomen van het bos.

Vuurstenen, scheepswrakken en totempalen Lokaal nieuws donderdag 25 februari 2021

Vuurstenen, scheepswrakken en totempalen

Stadsarcheoloog Willem-Jan Hogesteijn vertelt aan de hand van vondsten uit vijf periodes over de bijzondere geschiedenis van Almere. De jongste Nederlandse stad heeft namelijk, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, een rijke historie. Van vuurstenen van neanderthalers tot de Almeerder kogge; in Almere is er van alles gevonden.

Stadsarcheoloog Willem-Jan Hogesteijn vertelt aan de hand van vondsten uit vijf periodes over de bijzondere geschiedenis van Almere. De jongste Nederlandse stad heeft namelijk, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, een rijke historie. Van vuurstenen van neanderthalers tot de Almeerder kogge; in Almere is er van alles gevonden.

1. Vuursteen van neanderthaler
“De oudste archeologische vondst in Almere is een stuk vuursteen dat bewerkt is door een neanderthaler. Dat is gevonden door iemand die aan het wandelen was en eerder archeologische vondsten had gedaan. Het lag ineens voor zijn voeten, vertelde hij. Het is door meerdere archeologen bekeken en circa 50.000 jaar oud, waarschijnlijk zelfs ouder. Je kan hier dus zomaar iets tegenkomen, dat een neanderthaler nog heeft vastgehouden.

“In die tijd liep er een zandrug onder Almere Poort richting het noorden. Terwijl de moderne mens toen al aanwezig was in wat wij nu Griekenland noemen, woonden er in de rest van Europa nog neanderthalers. Ook op de randen van die zandrug. Het duurde nog even — zo’n 10.000 tot 15.000 jaar — voordat de moderne mens was doorgedrongen tot dit gebied. Uit die periode — rond 40.000 á 35.000 jaar geleden — hebben we onder meer resten van een rendier. Die kan de eerste moderne mens in Almere hebben gezien. Of er keihard voor zijn weggerend.”

2. Zwijnentanden en totempalen
“Zo’n 12.000 jaar geleden, aan het einde van de ijstijd, vestigde de mens zich weer in Almere. Jagers en verzamelaars, die rondtrokken binnen hun territorium. Zij hebben enorm veel resten achtergelaten, die ook goed bewaard zijn gebleven. De diepere ondergrond in Almere is niet aangetast door erosie, zoals vaak wel het geval is andere delen van Flevoland. We weten waar de resten zitten, maar in Almere graven we archeologische vondsten niet op. De stad wil ze beschikbaar houden voor toekomstige generaties. Vindplaatsen die de moeite waard zijn, worden niet overbouwd, zodat er later onderzoek verricht kan worden.

“Als er wel in Almere wordt gegraven, vinden we meteen heel bijzondere dingen. Midden jaren 90, voor de aanleg van de A27, is er een grote opgraving geweest. We hebben daar een woonplaats ontdekt van 7.000 jaar oud. Op dat moment was die periode een zwart gat in de Nederlandse geschiedenis. Er was niets bekend over de aard van bewoning. Van zulke vindplaatsen uit die periode
vind je er slechts een handvol in dit deel van noordwest Europa.

“Het bleek een plek waar een paar honderd jaar af en toe kleine groepen aanwezig waren, die zich onder meer toelegden op het doden van jonge mannelijke zwijnen. Uit de schedels werden dan de hoektanden gehakt. Dat zou een proeve van bekwaamheid kunnen zijn. Misschien, hoe belangrijker en ouder iemand was, des te groter de hoektand was die mocht worden gedragen. Wat ook opviel waren de houten stammen waaraan schedelkappen van oerossen waren opgehangen. Het waren misschien een soort totempalen. Aan de voet van een andere paal waren dingen begraven die ze de moeite waard vonden, bijvoorbeeld een grote hoeveelheid vuurstenen.

“Lange tijd was het idee dat de zandgronden misschien wel onbewoond waren, maar door die opgraving bleek dat niet het geval. Ook was tot die tijd de heersende gedachte dat de jagers en verzamelaars de levenswijze en technologie hadden overgenomen van de optrekkende boeren uit het zuidoosten van Europa. Nu is helder dat de jagers en verzamelaars gewoon uitstierven.”

3. Mooiste scheepsresten als bouwpakket in de grond
“Uit de Zuiderzeeperiode, startend in de late middeleeuwen, dateren er in Flevoland veel scheepswrakken. Er zijn 450 wrakken bekend, maar in totaal moeten het er meer zijn. In Almere zelf zijn bijvoorbeeld heel weinig wrakken bekend. Maar er ligt vast nog een aantal onbekende scheepswrakken.

“Een van de meest bijzondere scheepswrakken van Almere is de kogge. Zo’n kogge staat ook in het stadswapen. Die is rond 1450 gezonken en in 1986 gevonden tijdens het aanleggen van de riolering in de Kruidenwijk. De kogge staat symbool voor de handel uit de 15e eeuw en het Hanzeverbond, waarmee de basis werd gelegd voor de Gouden Eeuw.

“Wat er zo bijzonder aan de Almeerder kogge is, is dat die goed bewaard was gebleven en er een ridderspoor en mooi versierde melaatse klepper gevonden. Een fantasie is dat die klepper van de ridder was. De vondst is ook bijzonder, omdat er weinig koggen gevonden zijn, terwijl ze een belangrijke vernieuwing in de scheepsbouw aanduiden en een grote rol hebben gespeeld in het ontstaan van de Hanzesteden.

De kogge is netjes opgegraven en uit elkaar gehaald. Ze hebben destijds alles verpakt in landbouwplastic en ervolgens vlak bij de Nijkerkerbrug in de grond gestopt. De mooiste scheepsresten die je je voor kan stellen, liggen daar als bouwpakketten in de grond zonder dat je daarvan aan het oppervlak iets ziet. Een verbeterkans, noemen ze dat.

“Wat nog een hele bijzondere vondst uit die periode is, is een kerkkap. Een boer in Almere-Pampus stuitte tijdens het ploegen van zijn akker op een enorme partij eikenhout. Dat bleek een spant van een kerkkap uit de 15e eeuw. De 120 tot 130 onderdelen waren keurig genummerd, net een Ikea-pakket. Later is er nog eens onderzoek gedaan, uiteindelijk kwamen we erachter dat het om een overboord
geslagen houtlading ging, die misschien bedoeld was voor een kerkje in Amsterdam.”

4. Vliegtuigwrakken uit Tweede Wereldoorlog
“In de Tweede Wereldoorlog vlogen zowel de Duitsers als geallieerden over het IJsselmeer. Tijdens de drooglegging van Flevoland werden er met enige regelmaat luchtfoto’s gemaakt, waarop je op verschillende plekken een neergeschoten vliegtuig kan zien.

“Een voorbeeld van zo’n gevonden vliegtuigwrak is een Lancaster in Almere- Pampus. Op de mast van de windmolen die op die plek stond, stond daarom een gedenkteken. Daar vinden sindsdien ook dodenherdenkingen plaats. Voor nabestaanden van de bemanning is zo’n vondst en de berging er van belangrijk. Vaak weten zij tot dat moment niet precies wat er met hun familielid is gebeurd in de oorlog.

“De windmolens worden op dit moment vervangen door Vattenfall. Dat bedrijf gaat heel netjes om met die gedenkplaats. Ook op de nieuwe windmolen komt een gedenkteken. Heel keurig van ze.”

5. Gele bestrating op archeologische vindplaats
“In Almere worden sommige archeologische vindplaatsen apart ingericht, zodat ze voor iedereen herkenbaar zijn. Dat is wel bijzonder. De gemeente heeft meerdere enquêtes gehouden om erachter te komen wat inwoners willen met archeologische vindplaatsen. Daaruit kwam de onverwachte conclusie dat de vondsten niet opgegraven moesten worden, maar dat ze afwijkend van het normale stedelijke groen — boompjes in driehoekjes met 10 meter ertussen — moesten worden ingericht. De ene keer gebeurt dat heel uitbundig, zoals op VINDplaats Zenit. Dat is een ontmoetingsplaats voor de hele buurt. In andere gevallen kan dat niet, maar herken je een vindplaats bijvoorbeeld aan de gele bestrating.”

 

9.000 jaar oude resten op de plek van BOSS

Ook op de plek waar BOSS wordt gebouwd, zitten archeologische resten in de grond. Die dateren van ongeveer 9.500 jaar geleden, vertelt stadsarcheoloog Willem-Jan Hogestijn. “In de ondergrond bevindt zich van de zuidwestelijke hoek richting het oosten een zandrug, daarop is een aantal vindplaatsen uit de steentijd ontdekt”, zegt Hogestijn. In het ontwerp van BOSS is daar ook rekening mee gehouden. De open cirkelvormige parkruimtes borgen de schatten uit het verleden. “Er zijn fragmenten van bewerkt vuursteen, houtskool en visresten gevonden. Ook hebben we maaltijdresten aangetroffen, fragmenten van hazelnootdoppen. Drie fragmenten zijn naar een lab in Italië gestuurd, waar is vastgesteld dat ze zo’n 9.500 jaar oud zijn.”

Stijging hypotheekrente in het verschiet? Lokaal nieuws woensdag 24 februari 2021

Stijging hypotheekrente in het verschiet?

In de afgelopen weken hebben diverse geldverstrekkers de hypotheekrente verhoogd. Alleen dat is al nieuws in een tijd waarin de hypotheekrentes vooral dalen. Bij de sporadische verhogingen gaat het vooral om hypotheken met een rentetermijn van 10 jaar en langer. Gaan we afscheid nemen van de historisch lage hypotheekrentes of is het daar nog te vroeg voor?

De verkoop is gestart! Lokaal nieuws donderdag 11 februari 2021

De verkoop is gestart!

Soms gaan dingen nog sneller dan je hoopt. Dat geldt zeker voor BOSS. We kunnen je namelijk vertellen dat de eerste 10 kavels vanaf nu in verkoop zijn.

Je kunt op de kavelkaart de kavels, de bijbehorende informatie en de vrij-op-naam-prijs bekijken per woningtype. Interesse in een van de BOSS kavels? De inschrijving loopt tot 1 maart 2021,12:00 uur.

De plattegronden, prijslijst, toelichting over de inschrijving en toewijzing en overige stukken vind je bij de verkoopdocumenten. Lees voor je je inschrijft de volledige documentatie door. Het digitale inschrijfformulier vind je hier.

Besparen op je hypotheek? Vijf mogelijkheden! Lokaal nieuws woensdag 10 februari 2021

Besparen op je hypotheek? Vijf mogelijkheden!

Gemiddeld bestaan de maandelijkse vaste lasten voor woningeigenaren voor 30% uit de hypotheek. Al met al nemen hypotheeklasten dus een flinke hap uit het huishoudbudget. Veel mensen letten wel op de prijs van boodschappen maar houden zich niet bezig met besparen op de hypotheek. Dit terwijl er meer te winnen valt dan het voordeel van een goedkoper pak hagelslag. Onderzoek of oversluiten, rentemiddelen of andere mogelijkheden in jouw situatie interessant zijn.

Welkom in de nieuwe wildernis Lokaal nieuws woensdag 10 februari 2021

Welkom in de nieuwe wildernis

Riet, water, moeras, ruige grasvlaktes, stoere grazers en heel veel vogels... de Oostvaardersplassen zijn uniek en liggen bijna in je achtertuin.

Riet, water, moeras, ruige grasvlaktes, stoere grazers en heel veel vogels... de Oostvaardersplassen zijn uniek en liggen bijna in je achtertuin.

In 2014 won De Nieuwe Wildernis een Gouden Kalf voor beste publieksfilm. De makers filmden twee jaar lang in de Oostvaardersplassen en dat leverde indrukwekkende beelden op van de ongerepte wildernis in een klein en dichtbevolkt land. Van de lieflijke lente tot de onbarmhartige winter. Met extreme close-ups en verborgen camera’s werd een uniek inzicht gegeven in de (over)levende flora en fauna gedurende de vier seizoenen. 

Nationaal Park Nieuw Land
De Oostvaardersplassen is samen met de Marker Wadden, de Lepelaarplassen en het Markermeer in 2018 uitgeroepen tot Nationaal Park Nieuw Land, het jongste nationale park van Nederland. Hier bepaalt de natuur het ritme en werken mens en dier op een bijzondere manier samen. En stel je toch voor, dit geweldige natuurgebied bevindt zich zowat in je achtertuin. Ten minste, als je kiest voor wonen in BOSS.

De natuur greep haar kans
De geschiedenis van de Oostvaardersplassen is bijzonder. Toen in 1968 de Flevopolder was drooggemalen, bleef dit natte deel ongebruikt. De natuur greep haar kans en er ontstond een moeras met plassen, rietvelden en wilgenbossen. Het rietmoeras werd in korte tijd een verblijfplaats voor vele, vaak bijzondere vogelsoorten. Als broedgebied, schuilgebied of om voedsel te zoeken. Ganzen, lepelaars en aalscholvers wisten de Oostvaardersplassen al snel te vinden, net als reeën, vossen, hazen, vleermuizen en vlinders. En sinds 2006 broedt zelfs de zeearend er.

Grote grazers
Kenmerkend voor de Oostvaardersplassen – naast de vele vogels – zijn de grote grazers. De kuddes edelherten, konikpaarden en heckrunderen zijn niet te missen op een wandeling door de vlaktes! Ze spelen een sleutelrol in de dynamiek van het gebied. Heckrunderen houden met hun graasactiviteiten het grasland in de Oostvaardersplassen open. De konikpaarden grazen het halfdroge landschap open en de edelherten houden het struikgewas in toom.

De verrekijkers liggen klaar
De Nieuwe Wildernis toonde nog maar eens aan dat de Oostvaardersplassen barsten van de schoonheid en het spektakel. En dat kun je ook zelf ontdekken en beleven. Staatsbosbeheer organiseert er tal van wandelingen en uitjes. Van expeditie met de boswachter tot een fotosafari. En van kruidenplukexcursie tot roofvogelspotten. En vergeet niet een bezoekje te brengen aan het Buitencentrum, het Natuurbelevingscentrum en de vele uitkijkpunten. De verrekijkers liggen voor je klaar.

DE URBAN VINEYARD VAN ALMERE Lokaal nieuws dinsdag 02 februari 2021

DE URBAN VINEYARD VAN ALMERE

Wijn uit de polder? Het moet niet gekker worden. Of toch? We gingen op onderzoek en kwamen terecht bij Life Contains Beautiful Things. Een stadswijngaard en B&B in Almere, waar je alles wat het leven zo verrukkulluk maakt kunt vieren, proeven en beleven.

Wijn uit de polder? Het moet niet gekker worden. Of toch? We gingen op onderzoek en kwamen terecht bij Life Contains Beautiful Things. Een stadswijngaard en B&B in Almere, waar je alles wat het leven zo verrukkulluk maakt kunt vieren, proeven en beleven.

Op een werkelijk prachtige locatie, aan de rand van het Kathedralenbos, midden in de natuur, ligt een stadswijngaard en Bed & Breakfast met de geweldige naam ‘Life Contains Beautiful Things’. En daar is niets van gelogen. Want na een bezoekje aan deze bijzondere plek zal je het met ons eens zijn: het leven is geweldig en dat mag gevierd worden.

De Flevolandse klei
Life Contains Beautiful Things (lcbt), zag het levenslicht in 2015. De eigenaren waren eigenlijk van plan een wijngaard op een berg in de Italiaanse Marche te beginnen, maar kregen de kans hun droom in de Flevolandse klei te verwezenlijken. Na twee jaar ontwikkelen,
bouwen en hard werken werd de droom werkelijkheid: een stadswijngaard en drie B&B Lodges op een unieke locatie in de polder.

Fraaie wijnen uit de polder
In 2017 werd de ‘Urban Vineyard’ aangelegd. Na heel wat uren van uitdunnen, stammen poetsen, schoffelen, clips aanzetten en het geven van heel veel liefde kon al snel de eerste oogst geplukt worden. En daar werden zeer fraaie wijnen mee gemaakt. Bijzonder in
Nederland? Best wel. Maar toch zijn er steeds meer veelbelovende wijngaardeniers die in ons klimaat en met onze bodemgesteldheid hele mooie wijnen kunnen maken. Met ongeveer 200 professionele wijnboeren die Nederland telt, produceert ons kouwe kikkerlandje
inmiddels zo’n 1.000.000 flessen wijn per jaar.

De juiste druivenrassen
Op de wijngaard van lcbt werd goed gekeken naar de ligging en de bodemgesteldheid om een goede keuze te kunnen maken voor de juiste druivenrassen. Alleen zo kun je de onderstam van het ras bepalen. In de Flevolandse grond zit veel klei en dat leidde uiteindelijk tot de keuze voor druivenrassen die goed bij elkaar passen; de Johanniter (wit), de Souvignier Gris (wit) en de Cabernet Cortis (blauw). Wijn van de Johanniter is fruitig, die van de Souvignier Gris krachtig en fruitig en de Cabernet Cortis geeft een krachtige wijn met veel kleur en tannine.

Balance in life
De drie druivenrassen leenden hun naam ook aan de 3 lodges die je op het terrein van Life Contains Beautiful Things vindt. Hier kun je slapen tussen de jonge wijnranken met uitzicht op de zwemvijver, pal naast een appel- en perenboomgaard. De lodges zijn zeer modern en compleet ingericht en hebben een eigen opgang en een overdekt terras. Een heerlijke plek om ‘s avonds met een goed glas wijn te genieten van de geweldige omgeving. Het is alsof je woont op het platteland maar dan dichtbij alle faciliteiten van
de stad. Het is rustig en stil en je kunt genieten van de natuur want de reeën, vossen en uilen leven om de hoek. Dit geluk, de nieuwe ‘balance in life’ van de twee bevlogen eigenaren, delen zij graag met hun gasten… want Life Contains Beautiful Things. Meer weten of een keertje proefslapen in de fraaie omgeving van BOSS? Kijk dan op www.lcbt.nl

Waarom kiezen voor ledverlichting? Lokaal nieuws maandag 01 februari 2021

Waarom kiezen voor ledverlichting?


Wanneer je ervoor kiest om je woning energiezuinig te maken, profiteer je altijd dubbel. Ten eerste is een energiezuinige woning goed voor het milieu en ten tweede goed voor je portemonnee . Veel energiebesparende maatregelen vergen een kleine of grote verbouwing. Wil je snel en zonder verbouwen je woning energiezuiniger maken? Ga dan voor ledverlichting.

Wat is ledverlichting?

Ledverlichting werkt op een heel andere wijze dan de traditionele gloeilamp, halogeenlamp of TL-verlichting. LED staat voor Light Emitting Diode. Een ledlampje bestaat niet uit een gloeidraad, maar is een elektrode met een printplaatje in een diode. Diverse diodes bij elkaar geplaatst geeft een bundel licht, maar diodes kunnen ook apart geplaatst worden om lichtpunten te creëren. De diodes zijn klein, zo'n 2 tot 5 millimeter, en kunnen hierdoor op verschillende manieren toegepast worden. Als halfgeleider kan een diode elektrische stroom geleiden, maar ook tegenhouden. In de praktijk houdt dit in dat als er elektrische stroom wordt geleid, de diode gaat branden, maar bij een foutieve aansluiting zal er geen licht branden en dit zonder dat het ledlicht stuk zal gaan. ledverlichting is hierdoor een stuk duurzamer dan traditionele verlichting.

Uitermate duurzaam

Omdat ledverlichting geen losse componenten bevat, is de kans op defecten bijna nihil. Hierdoor gaat ledverlichting veel langer mee dan de klassieke gloeilamp en halogeenlamp. Ledverlichting is schok- en trilbestendig. Een gloeilamp heeft een levensduur van gemiddeld 2.000 branduren. Ledverlichting daarentegen, gaat tot wel 80.000 uren mee. Hiermee bereik je al een eerste grote besparing. Je hoeft na aanschaf van ledlampen, de lampen nauwelijks meer te vervangen omdat deze stuk is. Met energie vergelijken zul je ook zien dat Ledlampen heel anders met energie omgaan. Kenmerk van een gloeilamp is dat deze zeer heet kan worden. Dit komt omdat 90 procent van de energie omgezet wordt in warmte. Slechts 10 procent van de energie wordt daadwerkelijk voor verlichting gebruikt. Met een gloeilamp verspil je dus zeer veel energie. Een ledlamp zal nauwelijks warm worden. Bij ledverlichting werkt het net andersom. 90 procent van de energie wordt ook daadwerkelijk gebruikt voor verlichting, terwijl 10 procent omgezet wordt in warmte. Vervang je alle conventionele verlichting in je woning door ledverlichting, dan zul je duidelijk merken dat je een flinke energiebesparing hebt bereikt.

Kan LED alle verlichting vervangen?

Het is in principe mogelijk om alle conventionele verlichting te vervangen door ledverlichting. De mogelijkheden met ledverlichting zijn veel groter. Zo is er een ledlamp in de vorm van een gloeilamp en verkrijgbaar met diverse fittingen. Dit is een goed alternatief voor de klassieke gloeilamp of halogeenlamp. Verder kan LED ook in kleinere toepassingen verwerkt worden, zoals een lichtsnoer. Ook de TL-buis kan vervangen worden door een LED TL-buis. De aanschafprijs voor ledverlichting is momenteel nog wel hoger dan conventionele verlichting. Maar vanwege de lange levensduur en zuiniger energieverbruik is dit snel terugverdiend.

In BOSS woon je in het slimme én duurzame huis van de toekomst Lokaal nieuws maandag 25 januari 2021

In BOSS woon je in het slimme én duurzame huis van de toekomst

De energiewereld is volop in beweging. In Nederland willen we zo snel mogelijk van het gas af en dat biedt volop ruimte om met alternatieven te komen die niet alleen schoner zijn, maar vooral ook comfortabeler en slimmer voor de eindgebruiker. De e-homes van econic maken het mogelijk. Ook in BOSS.

De energiewereld is volop in beweging. In Nederland willen we zo snel mogelijk van het gas af en dat biedt volop ruimte om met alternatieven te komen die niet alleen schoner zijn, maar vooral ook comfortabeler en slimmer voor de eindgebruiker. De e-homes van econic maken het mogelijk. Ook in BOSS.

Jochem Kropff is e-home consulatnt bij econic, een van de projectpartners in BOSS. “Wij zijn gevraagd om de energievoorzieningen voor de bosvilla’s vorm en inhoud te geven. Dat doen we met onze e-home service. Een e-home regelt dat je huis duurzaam wordt verwarmd in de winter en gekoeld in de zomer en dat er altijd warm water beschikbaar is. De elektriciteit die hiervoor nodig is, wordt zoveel mogelijk opgewekt met zonnepanelen.”

Slim bezit
“Bij econic leveren we geen producten, maar bedenken we de beste energieoplossing voor elke woning. Dat doen we door slimme apparaten aan elkaar te koppelen zoals warmtepompen, zonnepanelen, batterijen en laadpalen. Maar we gaan nog een stapje verder. Met onze e-home service hoef je niet zelf niet te investeren in deze apparaten. Voor een vast bedrag per maand installeren en onderhouden wij je e-home. Dat noemen wij ‘slim bezit’. Je wordt member van econic en vervolgens zorgen wij overal voor. Wij blijven eigenaar van de installatie, garanderen de werking en dragen zorg voor het onderhoud. En is er een storing of moet er iets vervangen worden? Dan regelen we dat gewoon. Zonder extra kosten of moeilijk gedoe. Maar uiteraard kun je er ook voor kiezen de apparaten te kopen. Je kunt dan gewoon member blijven zodat je onbezorgd van je woning kunt blijven genieten.”

Pomp en panelen
“Voor Boss hebben we gekozen voor een luchtwaterwarmtepomp, die wordt geplaatst in de technische ruimte van de woning. Op deze plek in Almere konden we geen gebruik maken van bodemenergie. Dat had te maken met de lokale restricties op grondboringen. Voor de elektriciteit plaatsen we zonnepanelen op de nokken van de daken. In eerste instantie onderzochten we de mogelijkheid van een collectief zonnepark in BOSS, maar dat bleek helaas niet mogelijk. De oplossing waarvoor nu gekozen is, biedt echter bijna exact dezelfde voordelen.”

Een e-home groeit mee
“Een e-home groeit met je mee als er nieuwe innovaties op de markt komen. Zo kan ervoor gekozen worden zelf opgewekte energie in een thuisbatterij op te slaan. Of warmte en stroom met de buren te delen als de techniek dit toelaat. Ook het toevoegen van luchtzuivering is mogelijk. Wil je in de toekomst een grotere boiler omdat je gezin groter wordt, extra zonnepanelen of een laadpaal voor een elektrische auto laten plaatsen? Geen probleem. In no time passen we je e-home aan.”

Beter voor mens en de natuur
E-homes komen tegemoet aan de verschuiving die nu plaatsvindt van bezit naar beschikbaarheid en gebruik. Jochem besluit: “Je ziet dat al in de automobielwereld waar deelauto’s steeds populairder worden. Mensen willen wel het gemak, maar niet meer de financiële zorgen. Daar spelen wij op in met onze oplossingen. In een e-home beschik je altijd over energie, zonder dat je eigenaar bent van allemaal dure apparaten. Maar misschien nog wel het mooiste: met een e-home zorgen we samen voor een schonere, duurzamere en emissievrije wereld die beter is voor de mens en voor de natuur.”

Zo onderhoud je de zonnepanelen op je nieuwbouwhuis Lokaal nieuws dinsdag 19 januari 2021

Zo onderhoud je de zonnepanelen op je nieuwbouwhuis

Als je zonnepanelen hebt laten installeren op het dak van je nieuwbouwhuis in Almere dan doe je er verstandig aan om deze panelen goed te onderhouden. Regelmatig wordt gezegd dat dit overbodig is. Het regen spoelt het vuil immers wel van de zonnepanelen af. In principe is dit ook wel een beetje waar. Toch is het alsnog zeker aan te raden om de panelen goed te onderhouden als je het optimale rendement wilt behouden. Je zou ervoor kunnen kiezen om het onderhoud te laten doen door een expert, maar je kunt ook zelf aan de slag met de onderstaande tips.

Veilig

In de meeste gevallen liggen de zonnepanelen op het dak. Het schoonmaken van dit systeem is dan ook niet zonder gevaar, wat met name het geval is als het gaat om een schuin dak. Het is daarom zeker aan te raden om een valbeveiliging in te zetten. Over het algemeen is het een stuk eenvoudiger om de zonnepanelen op een plat dak schoon te maken, maar dit heeft ook weer een nadeel. Op dit type dak worden de panelen namelijk ook eerder vuil, dus de schoonmaak en het onderhoud is hier nog een stuk harder nodig dan bij de zonnepanelen op een schuin dak. Alsnog moet het natuurlijk op een veilige wijze gebeuren, hier moet je zeker rekening mee houden.

Middelen

Daarnaast moet je de juiste middelen gebruiken bij het onderhouden van je zonnepanelen. Zo moet je te allen tijde het gebruik van een harde borstel vermijden. Het risico hiervan is dat je de bovenste laag van de zonnepanelen bekrast. Hierdoor kan het zonlicht niet meer overal optimaal schijnen op de zonnecellen, wat als gevolg heeft dat het rendement daalt. Dit geldt ook voor de schoonmaakmiddelen die vlekken of strepen achterlaten op de panelen. Deze sopjes zullen er dus ook voor zorgen dat het rendement naar beneden gaat. Moet je dan een hogedrukreiniger uit je rugzak halen en gaan gebruiken? Nee, zeker niet. Door de hoge druk ontstaat namelijk het risico dat het water tussen het glas en de cellen terecht komt. Het is dus zeker van belang dat je de juiste middelen gebruikt bij het schoonmaken van de zonnepanelen.

Jaarlijks

Het is verstandig om elk jaar de zonnepanelen schoon te maken. Eigenlijk is het nog beter om dit meerdere keren per jaar te doen. Je kunt dit het beste doen aan de start van het voorjaar. In de maanden hierna zullen we immers de meeste zonuren van het jaar krijgen, dus de zonnepanelen moeten dan tiptop in orde zijn. Bij het schoonmaken van de zonnepanelen moet je trouwens niet de randen vergeten, ook deze moeten goed schoon zijn. Eén vuile cel zal namelijk de prestaties van een volledige rij met cellen nadelig beïnvloeden, wat vooral het geval is bij de zonnepanelen die verticaal geplaatst zijn. Je moet bovendien niet vergeten om de omvormer ook mee te nemen in de jaarlijkse schoonmaakbeurt van het systeem. Controleer hierbij op stof, terwijl je er ook voor moet zorgen dat de omvormer zijn warmte kwijt kan.

DE BIJENSNELWEG VAN HONEY HIGHWAY Lokaal nieuws dinsdag 19 januari 2021

DE BIJENSNELWEG VAN HONEY HIGHWAY

Kilometers aan wilde bloemen, fladderende vlinders en bezige bijtjes, dat was het droombeeld van biodynamisch imker Deborah Post. In vier jaar tijd kwam die droom uit en zorgde ze voor ruim 100 kilometer aan Honey Highway in Nederland. En  ook in Almere gaat ze nu meters maken. In BOSS om precies te zijn.

Kilometers aan wilde bloemen, fladderende vlinders en bezige bijtjes, dat was het droombeeld van biodynamisch imker Deborah Post. In vier jaar tijd kwam die droom uit en zorgde ze voor ruim 100 kilometer aan Honey Highway in Nederland. En  ook in Almere gaat ze nu meters maken. In BOSS om precies te zijn.

Belangrijke bestuivers
“Bijen leveren een belangrijke bijdrage aan onze samenleving”, vertelt Deborah Post. “Als belangrijkste bestuivers van groenten, fruit en gewassen zijn ze verantwoordelijk voor 75% van ons plantaardige voedsel. Bijen zorgen ervoor dat we kunnen genieten van heerlijk fruit zoals kersen, appelen, braambessen, frambozen en mango’s. Maar als het land langzaam versteend en het enige groen in de openbare ruimte alleen nog maar gras is, valt er weinig meer te bestuiven voor die nijvere beestjes. Honey Highway brengt daar verandering in.”

Bloemenparadijs
“Er zijn 360 wilde bijensoorten in Nederland, de helft is met uitsterven bedreigd. Wilde bijen hebben voorkeur voor specifieke wilde bloemen om hun stuifmeel te halen, om te  unnen leven. Door een meerjarig inheems bloemenzadenmengsel aangepast op de grondsoort en regio in te zaaien, ontwikkelt zich biodiversiteit voor de bijen. Op die manier tovert Honey Highway grasstroken langs de snelweg, provinciale wegen en spoorwegen om tot een waar bloemenparadijs. Maar ook boerengraslanden en industrieterreinen.”
Hoewel de naam anders doet vermoeden, zijn de bloemenvelden niet alleen bedoeld voor bijen. Ook vlinders, hommels en andere insecten maken er gebruik van.

 

BOSS draagt een zaadje bij
Honey Highway verovert inmiddels het land. In 4 jaar tijd is al 110 kilometer aan bermen en dijken Honey Highway geworden. “De komende jaren moet dat 400 kilometer worden”, besluit Deborah. “Ook met dank aan BOSS in Almere. Dit is namelijk het eerste nieuwbouwproject waar we maar liefst 10.000 m2 gaan inzaaien. En daar betrekken we graag toekomstige bewoners en schoolkinderen bij. Zo zal er de Praktijkles ‘Red de Bij’ aangeboden worden aan basisschoolkinderen.” In BOSS woon je straks dus niet alleen in een bos, maar ook aan een Honey Highway.”

Meer weten of een bijdrage leveren? Kijk op honeyhighway.nl.

Het jaar van verbouwers en oversluiters Lokaal nieuws woensdag 13 januari 2021

Het jaar van verbouwers en oversluiters


In het ‘coronajaar' 2020 is de hypotheek een buitenbeentje. In plaats van stagnatie en haperingen werd record op record gestapeld. Van de extreem lage rentestand tot een ongekend hoge gemiddelde huizenprijs. Niet eerder hebben zoveel mensen besloten hun huis te verbouwen of de hypotheek over te sluiten. Hypotheken Data Netwerk (HDN) rapporteerde voor het eerst meer dan een half miljoen hypotheekaanvragen in één jaar.

Aan het begin van de coronacrisis werd een dip op de hypotheekmarkt verwacht. Niets was minder waar. In totaal werd een bedrag van ruim 136 miljard euro aan hypotheken aangevraagd. Daarnaast is het ‘topjaar’ 2019 overtroffen met 24,5 procent meer hypotheekaanvragen. 

GROWING GREEN CITIES TIJDENS FLORIADE IN ALMERE Lokaal nieuws maandag 11 januari 2021

GROWING GREEN CITIES TIJDENS FLORIADE IN ALMERE

Groen, voeding, energie en gezondheid... dit zijn de thema’ s tijdens de Floriade Expo 2022. Vanaf 14 april 2022 is Almere een half jaar hét podium voor de meest aansprekende tuinbouwtentoonstelling ter wereld.

Floriade is een levend laboratorium. De Nederlandse tuinbouw presenteert, samen met nationale organisaties & internationale deelnemers, innovaties en oplossingen voor duurzame en leefbare steden. Met inspirerende tentoonstellingen van landen en innovatieve bedrijven uit de groensector en daarbuiten.

Inspiratie en voorbeelden
Growing Green Cities is het hoofdthema van Floriade Expo2022. Met Growing Green Cities (GGC) laat Almere oplossingen zien voor uitdagingen en vragen rondom natuur in de stad, groene energie, gezondheid en (lokale) voeding. En waar we de oplossing nog niet hebben, gaan we op zoek naar inspiratie en groene voorbeelden.

Zien, ruiken en proeven
Tijdens de Expo kun je nieuwe ontwikkelingen en innovaties in de Nederlandse tuinbouw ontdekken en geraakt worden door wat je ziet, ruikt en proeft. Met als doel dat dit je stimuleert tot verandering. Verandering in de manier waarop je leeft, je voeding, een groene woon- en leefomgeving en een verantwoord gebruik en duurzame toepassing van water en energie.

Al open in 2021
Het Expo-terrein is inmiddels volop in aanbouw en het wordt prachtig. Het Arboretum vormt de basis van het 60 hectare grote Floriade park. Dit is de groene structuur over de hele Expo. Het Arboretum is een idee van architect- en stedenbouwkundige Winy Maas, die het masterplan voor het Expo-gebied ontwikkelde. Vanaf voorjaar 2021 kun je het terrein al bezoeken. Een absolute aanrader voor een geweldig groen dagje uit!

Meer weten? Neem dan alvast een kijkje op www.floriade.com.

Boswachter Johan van Onna Lokaal nieuws maandag 11 januari 2021

Boswachter Johan van Onna

Staatsbosbeheer boswachter Johan van Onna kan urenlang bevlogen praten over zijn werk als beheerder van de Almeerse stadsbossen. Maar nog veel interessanter wordt het als hij je mee op pad neemt. En dat deden we

Staatsbosbeheer boswachter Johan van Onna kan urenlang bevlogen praten over zijn werk als beheerder van de Almeerse stadsbossen. Maar nog veel interessanter wordt het als hij je mee op pad neemt. En dat deden we.

Johan pikt ons op aan de Musweg in Almere Overgooi. Aan de rand van het Cirkelbos en op de plek waar straks BOSS zal verrijzen. We kijken uit over wat nu nog een groot weiland is en mijmeren over het nieuwe bos dat hier straks aangelegd zal worden. “Je kunt het je nu nog niet voorstellen, maar als hier eenmaal bomen worden aangeplant dan gaat het hard. Bomen in de Flevolpolder groeien als een dolle. Plant je hier een boom en tegelijkertijd eentje op de Veluwe, dan is de boom hier over een jaar of vier drie keer zo hoog als die op de Veluwe. Dat heeft alles met de kleigrond te maken. De zeeklei is rijk aan calcium door de aanwezigheid van vele schelpdieren in de bodem en dat maakt van bomen zoals de es, wilg en populier, die toch al snelgroeiers zijn, nog snellere groeiers.”

Almere behoort al jaren tot de snelst groeiende steden van Nederland. Maar dat betekent niet dat het een stenen stad is met alleen maar asfalt, woningen, appartementen en bedrijfsgebouwen. “Juist voor de natuur is hier, net als in de hele Flevopolder, enorm veel ruimte”, legt Johan uit. “De Oostvaardersplassen spreken wat dat betreft natuurlijk voor zich. Daar is de natuur echt de baas. Maar kijk gerust ook naar het Almeerderhout; de stadsbossen van Almere. Het Almeerderhout bestaat onder meer uit het Cirkelbos, het Kathedralenbos, het Kromsloot Park, het Waterlandse Bos, het Overvaart Bos en het Wetering park. Elk bos heeft weer zijn eigen karakter. En dat maakt het geweldige plekken om te bezoeken, te wandelen, te fietsen en te ontdekken.”

Op onze tocht door het Cirkelbos, dat in de jaren 70 van de vorige eeuw werd aangeplant, laat Johan zien, hoe een bos door de jaren heen evolueert. Maar ook welke gevaren er dreigen voor de bossen die destijds grootschalig werden aangeplant. “Juist in Flevoland is in het verleden gekozen voor monuculturen, wat betekent dat op hetzelfde stuk grond slechts 1 boomsoort geplant werd. Maar als zo’n boomsoort vatbaar is voor ziektes, dan kan het maar zo dat er hele bosvakken gekapt moeten worden. We zien dat nu met de es, die tot 25% van de totale bomenpopulatie in de stadsbossen van Almere uitmaakt. Al sinds 2010 hebben we in Nederland te maken met de zogenaamde essentaksterfte. De ziekte wordt veroorzaakt door het Vals essenvlieskelkje, een minuscuul paddenstoeltje. We kunnen niet anders dan die zieke bomen kappen, wat best een aanslag is op hoe het bos er nu voor de bezoekers uitziet. Zij maken zich zorgen en weten niet altijd wat er aan de hand is. Maar dit moeten we doen, al planten we uiteraard direct ook nieuwe bomen terug. Andere soorten, zodat het bos gevarieerder wordt en minder vatbaar voor ziektes en aantastingen.”

Tijdens onze wandeling door het Almeerderhout vallen we van de en verrassing in de andere. “Er is hier veel wild. Ree, bever en marter doen het erg goed. Net als heel veel verschillende vogelsoorten. Een mooi voorbeeld is de voor veel mensen onbekende Wielewaal, een schitterende vogel die tropisch oogt en zich vaak verraadt door zijn typische zang. Ook bijzonder is het Museumbos dat bestaat uit een aantal landschappelijke kunstwerken met ieder een oppervlakte van een hectare gelegen in het Cirkelbos. De percelen zijn afzonderlijk door steeds andere ontwerpers en kunstenaars vormgegeven. Neem Almere Boven, een heuvel met een doorsnede van een hectare van ongeveer dertig meter hoog. Er gaat een wandelpad omhoog in een spiraalvorm zodat je over de boomtoppen stad en landschap kan bewonderen.” Dat doen we natuurlijk en vanaf de top zien we de toekomstige locatie van BOSS liggen. De natuur is hier echt overweldigend.

In BOSS woon je in een echt bos

“Almere is een broedplaats voor fraaie architectuur én geweldige natuur”, vindt Johan. “Het mooie is, dat de bossen er eerder waren dan alle nieuwe wijken die hier nu gebouwd worden. Wat je nu ziet is dat de bossen als het ware tussen de bebouwing in komen te liggen. Dus een stad met in het hart een geweldig groot natuurgebied dat je best mag vergelijken met het Central Park in New York. Het project BOSS gaat weer een nieuw hoofdstuk aan deze bijzondere plek toevoegen. En het is prettig dat de ontwikkelaars bij al hun plannen gebruik maken van de kennis die wij bij Staatsbosbeheer de afgelopen 50 jaar hebben opgedaan met het planten, verrijken en onderhouden van de bossen. Daardoor zal het bos van BOSS heel gevarieerd worden, met verschillende boomsoorten, kruidlagen en struiken. Met daarbij de garantie dat alles wat hier geplant wordt, straks net zo hard zal groeien als al die andere bossen in en rond Almere. Binnen enkele jaren zal je in BOSS echt in een bos wonen. Aan de rand van het Central Park van Almere: het Stadsbos van de toekomst”.

Beveilig je woning tegen inbraak Lokaal nieuws woensdag 06 januari 2021

Beveilig je woning tegen inbraak


Een nieuwbouwwoning wordt normaliter opgeleverd met een goed slot op de voor- en achterdeur. Maar of dit voldoende is om je nieuwe woning daadwerkelijk goed te beveiligen, is de vraag. Je kunt je woning dan ook extra beveiligen tegen inbraak. Welke mogelijkheden zijn er allemaal om je nieuwe woning optimaal tegen inbraak te beveiligen?

Veiligheidssloten

Het ene slot is niet het andere slot. Er zijn dan ook talloze soorten sloten, waarbij het ene slot een betere beveiliging heeft dan het andere slot. Wil je een goed voordeurslot dat lastig te forceren is? Dan kom je niet onder een cilinderslot uit. De naam geeft het al aan: dit slot bestaat uit een cilinder met het slotmechanisme in de deur. Een cilinderslot kan enkel met een speciale sleutel worden geopend. Maar ook van een cilinderslot zijn diverse kwaliteiten beschikbaar. Wil je voor echte zekerheid gaan? Kies dan voor een veiligheidsslot met het SKG-keurmerk. Het gaat er bij een SKG-slot niet om dat deze in het geheel niet te forceren is, want alle sloten zijn te forceren. Wel is het zo dat SKG-sloten niet snel zijn te forceren. En tijd is het belangrijkste voor een inbreker. Voor een inbreker moet een slot in ten hoogste een minuut te forceren zijn, anders is het niet de moeite waard omdat het risico om betrapt te worden te groot wordt. SKG-sloten zijn pas na minimaal drie minuten te forceren en de beste SKG-sloten zelfs pas na vijf minuten.

Alarmsysteem

Een klassiek alarmsysteem wordt niet zo heel vaak in woonhuizen geplaatst, maar wel veel in bedrijven. De reden is vooral omdat een alarmsysteem behoorlijk prijzig is. Een alarmsysteem bestaat uit sensoren en een alarmkastje. Soms maakt ook een alarmlicht deel uit van het alarmsysteem. Zodra de sensoren beweging constateren gaat het alarm af en dat schrikt inbrekers af. Een andere reden waarom voor woonhuizen vaak niet voor een alarmsysteem gekozen wordt, is dat de het op de zenuwen kan werken van de bewoners. Je moet bij binnenkomst van je woning binnen een bepaalde tijd het alarm uitschakelen, anders gaat deze alsnog af. Wanneer je de code niet zo snel meer weet heb je dus een probleem.

Beveiligingscamera's

De meest gekozen woningbeveiliging is één of meerdere beveiligingscamera's . Een beveiligingscamera is een goede vorm van preventieve beveiliging. Wanneer een camera in het zicht hangt bij de voordeur, zal een inbreker er al snel voor kiezen om je woning over te slaan. Je kunt een camera ook binnen aansluiten, zodat je bij een inbraak in ieder geval de inbreker kunt betrappen en de beelden kunt overdragen aan de politie. Met een mobiel abonnement met databundel kan je overal en altijd op je telefoon de beelden van de beveiligingscamera in de gaten houden. Wanneer de camera beweging detecteert krijg je via een app een melding. Je kunt dan live meekijken of de opgeslagen beelden later terugzien. Dit is zelfs mogelijk als je aan de andere kant van de wereld zit.

Meerwerk nieuwbouw meefinancieren Lokaal nieuws woensdag 06 januari 2021

Meerwerk nieuwbouw meefinancieren


Een hypotheek voor jouw nieuwbouwwoning zit anders in elkaar dan die voor bestaande bouw. Je kunt ervoor kiezen de woning casco op te laten leveren, zonder keuken, badkamer en toilet. Ook is het mogelijk om een standaard keuken en badkamer in te laten zetten. Waarschijnlijk wil je liever zelf de badkamer en keuken uitkiezen. Een afwijking kost wel extra.

Wat is meerwerk?

Wanneer je extra werk laat verrichten bij de bouw van jouw nieuwbouwwoning dat niet is opgenomen in het bestek, dan krijg je te maken met meerwerkkosten. Deze kostenpost is niet standaard, maar komt wel veel voor. Denk hierbij aan een uitgebreide keuken of een badkamer die helemaal aan je eigen wensen voldoet, in plaats van de standaard keuken of badkamer die in het bouwplan aangeboden worden. Ook een uitbouw of een dakkapel vallen onder meerwerk. Over het algemeen wordt meerwerk voor 100 procent meegefinancierd in de hypotheek, onder de voorwaarde dat de geldverstrekker hiermee akkoord gaat. Je moet voldoende inkomen hebben om de hogere maandlasten die bij de hogere hypotheek komen kijken te kunnen dragen.

Achteraf aanpassen

Wanneer er al een standaard keuken in de nieuwbouwwoning geplaatst is en jij deze later laat verwijderen om een andere te plaatsen, valt dit niet onder meerwerk op het moment dat dit niet vanuit de bouw gebeurt. Dit valt onder de noemer verbouwing. Veel geldverstrekkers zullen niet het hele bedrag in de hypotheek meefinancieren omdat het een smaakgevoelige verbouwing is. De belangrijkste regel voor meefinancieren is dat jouw woning meer waard wordt door de werkzaamheden die je uitvoert. Per geldverstrekker gelden hier andere regels voor, waardoor je er niet automatisch vanuit kunt gaan dat je al het meerwerk in je hypotheek mee kunt financieren. Een korter lopende lening afsluiten kan doorgaans wel.

Let op de hoogte van bijkomende kosten

Het bouwbedrijf maakt een standaard plan waarin alleen de basisvoorzieningen zijn opgenomen. Het is verleidelijk om hier al je eigen wensen op los te laten, maar wees je bewust dat iedere kleine toevoeging je extra kost. Een stopcontact op een andere plek, een aansluiting voor de vaatwasser, andere deurklinken. De kosten kunnen op deze manier snel oplopen. Bekijk daarom voor de bouw de lijst met standaardwerkzaamheden op je gemak en kijk welke dingen je anders uit wilt laten voeren. Zijn dit dingen die je ook zelf kunt? Of is het misschien goedkoper om dit na oplevering van je nieuwe woning door een ander bedrijf uit te laten voeren? Alle kosten die je mee financiert zorgen ervoor dat jij per maand een hoger bedrag aan hypotheek gaat betalen, terwijl je ook met andere vaste lasten zit zoals de verzekeringen en energiekosten . Misschien is het in jouw geval wel goedkoper om een aparte lening af te sluiten die je in kortere tijd en boetevrij af kunt lossen.

Zonnepanelen op je nieuwbouw: grote voordelen Lokaal nieuws woensdag 06 januari 2021

Zonnepanelen op je nieuwbouw: grote voordelen

Steeds meer eigenaren van nieuwbouwwoningen kiezen voor zonnepanelen op het dak van hun woning. En dat is logisch, want zonnepanelen op het dak zijn een goede investering. Ze zijn niet alleen heel milieuvriendelijk, maar ook erg rendabel. In dit artikel zetten we een aantal voordelen van de zonnepaneel op een rijtje.

Lagere energierekening

Allereerst zorgen zonnepanelen er natuurlijk voor dat de energierekening omlaag gaat . Na installatie van de panelen, gaan de bewoners direct besparen op hun energiekosten. Zonnepanelen worden steeds goedkoper. De gemiddelde terugverdientijd ligt in 2020 tussen de zeven en acht jaar. Een ander voordeel is dat zonnepanelen je minder afhankelijk maken van je energieleverancier en van eventuele stijgende energieprijzen in de toekomst. Dit geeft meer zekerheid over de maandlasten.

Btw terugvragen bij de Belastingdienst

De Belastingdienst ziet eigenaren van zonnepanelen als 'ondernemers'. Dat komt omdat zij eigenlijk een soort van mini-energiebedrijf zijn. Dat heeft als bijkomend voordeel dat woningeigenaren de 21 procent btw die zij betalen op de aankoop en installatie van zonnepanelen kunnen terugvragen van de Belastingdienst . Wie 10 zonnepanelen van 3.000 wattpiek op het dak heeft liggen - met een waarde van € 4.700 - incasseert € 760 terug op die aanschafwaarde. Particulieren moeten de btw binnen zes maanden na de aanschaf en installatie van de panelen hebben teruggevraagd.

Salderingsregeling

De salderingsregeling houdt in dat particulieren de stroom die zij aan het elektriciteitsnet leveren weg mogen strepen tegen de stroom die zij van het net afnemen. Bijvoorbeeld: de zonnepanelen leveren in één jaar 1.250 kWh op. In datzelfde jaar verbruiken de bewoners 3.500 kWh vian de leverancier. De woningeigenaar ontvangt dan een jaarrekening voor 2.250 kWh (3.500 – 1.250). Vanaf 2023 wordt de salderingsregeling langzaam afgebouwd. In 2023 mag men nog 91 procent salderen. Dat wordt elk jaar minder, tot er in 2031 niks meer gesaldeerd mag worden. Mensen ontvangen nog wel een vergoeding voor het terugleveren van energie.

Milieuvriendelijk

Zonnepanelen zijn de toekomst. Nederland moet uiterlijk in 2050 van het aardgas af zijn. We zullen daarna alleen nog maar gebruikmaken van duurzame energiebronnen, zoals de wind, zon en aardwarmte. Zonnepanelen zorgen ervoor dat woningeigenaren voorzien in hun eigen energiebehoefte. Huishoudens met zonnepanelen besparen jaarlijks zo'n 60 kg CO2 per m2 zonnepaneel . Daarnaast hebben de panelen nauwelijks onderhoud nodig. Ook kunnen ze gerecycled worden.

Hogere woningwaarde

Tot slot verhogen zonnepanelen ook nog eens de waarde van de woning. Dat komt omdat het energielabel van de woning stijgt door energiebesparende maatregelen. Dit label geeft aan hoe energiezuinig een huis is. Hoe energiezuiniger het huis is, hoe lager de energierekening zal zijn. Dat is interessant voor een potentiële nieuwe koper, want op deze manier zullen de maandlasten lager zijn.

Kantoorpand in Almere steeds populairder Lokaal nieuws donderdag 24 december 2020

Kantoorpand in Almere steeds populairder

Waar je nog geen 50 jaar geleden alleen een weids uitzicht over het water had, ligt nu een bruisende stad. Almere is de afgelopen twintig jaar volgens het CBS landelijk het snelst gegroeid als het aankomt op inwoneraantal, economie en werkgelegenheid. Intussen betreft het qua inwonersaantal al de zevende gemeente in Nederland. Veel van deze mensen waren voor werk gebonden aan Amsterdam of het Gooi. Dit werd mede veroorzaakt door het slechte imago dat de kantorenmarkt in Almere had. Dit is nu echter niet meer het geval, merkt Spring Real Estate .

Verbeterd imago

Almere was niet een van de plaatsen waar een bedrijf snel aan zou denken als ze een nieuw kantoorpand overwogen. Er was en is nog steeds veel vraag naar kantoorruimte in Amsterdam en kantoorruimte in Utrecht . Nu er echter een krapte in deze steden is ontstaan met fors stijgende prijzen als gevolg, weten bedrijven de stad Almere steeds vaker te vinden. Volgens het CBS ontstaat er ook door het groeiende aantal inwoners, snelle economische groei en positieve vooruitzichten extra vraag naar voorzieningen zoals kantoorruimte in Almere .

Betere aansluiting tussen vraag en aanbod

Almere profiteert dan ook eindelijk van het momentum op de kantorenmarkt. Dit komt onder andere door de groei van flexibele kantoorconcepten. Een goed voorbeeld hiervan zijn de ontwikkelingen in en rondom het stationsgebied. Het WTC Almere fungeert als landmark, als grootste kantoorgebouw van de stad en ook nog eens het hoogste WTC gebouw van de Benelux. Zowel in als rond het WTC worden er inmiddels diverse flexibele kantoorruimte-oplossingen aangeboden binnen de bestaande panden. Hier zijn al enkele werkplekken voor kortere tijd te huren voor een aantrekkelijk bedrag. Betaalbare kantoorruimte vinden die voldoet aan je wensen en eisen is hier goed mogelijk.

Leegstand neemt verder af door transformaties

Monotone bedrijventerreinen worden ouderwets gevonden en zijn daarom niet meer interessant. In veel andere steden in Nederland heeft de afname van aanbod van kantoorruimte door transformatie naar woningen gezorgd voor herstel van onder andere de kantorenmarkt. Dit lijkt ook het geval te gaan zijn bij de kantoorruimte in Almere. Rond het station en in het centrum wil Almere jaarlijks 100 tot 200 woningen gaan realiseren. Door nieuwbouw, of door de transformatie van bestaande kantoorpanden. Een goed voorbeelden van een transformatie is De Aardbei aan de Landdrostdreef. Hier profiteert de Eurotoren aan de Landdrostdreef weer van, die momenteel ook nog eens grootschalig gerenoveerd wordt.

Goede bereikbaarheid

Een van de grootste voordelen van een kantoor in Almere is de goede bereikbaarheid. Zeker doordat tijdens de spitstijden de grootste verkeersdrukte in tegengestelde richting aanwezig is. De stad is via de A6 snel en gemakkelijk te bereiken vanuit Amsterdam en Schiphol. Daarnaast zijn kantoren rond het Centraal Station of Almere-Poort eenvoudig te bereiken via een van deze stations. Het station Almere-Centrum zal de komende jaren overigens gemoderniseerd worden, een van de investeringen van de gemeente. De reistijd tussen Almere en Amsterdam bedraagt slechts 20 minuten.

Onderdeel van Metropoolregio Amsterdam

Almere is onderdeel van de MRA, de Metropoolregio Amsterdam. Na Amsterdam is het de grootste stad in de MRA. De regio behoort tot de Europese top vijf van economisch sterke regio’s. Ze hebben diverse doelstellingen zoals het bouwen van woningen, het verbeteren van de bereikbaarheid en het aanjagen van de economie. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan duurzaamheid, innovatie en een circulaire economie.

Haard kopen? Let op deze vijf punten! Lokaal nieuws donderdag 24 december 2020

Haard kopen? Let op deze vijf punten!

Ga je je eigen huis ontwerpen of heb je misschien net een nieuwe woning gekocht? Dan is het wel duidelijk dat één ding absoluut niet mag ontbreken: een sfeervolle haard. Er zijn tegenwoordig zoveel mogelijkheden dat de keuzes overweldigend kunnen zijn. Om je een steuntje in de rug te bieden, geven we je graag vijf punten waar je op moet letten bij het kiezen van een haard.

1. De brandstof

Er zijn verschillende soorten haarden die allemaal hun eigen brandstof nodig hebben. Je kunt voor de ouderwetse houtkachel gaan of de milieu- en gebruiksvriendelijkere pelletkachel. Daarnaast kun je (zelfs in een gasloze woning) voor een gashaard kiezen op propaangas. Een elektrische haard heeft als voordeel er geen rookkanaal nodig is en tegenwoordig zien de vlammen er behoorlijk echt uit. Een andere optie die geen rookkanaal vereist is de milieuvriendelijke bio-ethanolhaard. Zoals je ziet zijn er veel verschillende typen haarden te verkrijgen. Een houthaard  kost wat meer tijd om aan te maken en je zult, net zoals bij een pelletkachel, jaarlijks de schoorsteen moeten schoonmaken.

2. De bouw van de haard

Haarden kunnen op verschillende manieren in je woning geplaatst worden. Denk bijvoorbeeld aan de inbouwhaard. Als je voor dit type haard gaat, kun je bepalen of je een driezijdig-, front-, of hoekmodel wilt hebben. Het spreekt voor zich dat de ombouw moet bestaan uit brandwerend materiaal. Een inzethaard is makkelijker te plaatsen in een bestaande woning en er is vaak weinig sloopwerk nodig. Bovendien nemen ze niet veel ruimte in. De doorkijkhaard ziet er super deluxe uit, doordat je van meerdere zijden kunt genieten van het knappend vuur. Wanneer je het als afscheiding tussen de woonkamer en de eetkamer plaatst, kun je dus vanuit beide ruimten genieten van warmte en sfeer. Deze haard neemt veel ruimte in, maar als je toch al een afscheiding hebt of wilt plaatsen, is het een mooie additie.

3. De grootte van de haard

Een grote haard staat wel mooi, maar bedenk dat hoe groter de haard, hoe meer brandstof deze nodig heeft. Je kunt bij een grote haard dus het beste kiezen voor een goedkoop brandstoftype, zoals pellets of propaangas. Een elektrische haard kost ook weinig per branduur. Als je een haard aanschaft ter bijverwarming van je huis, misschien omdat de warmtepomp je toch niet voldoende comfort biedt, wil je ook weer niet een te kleine haard, want dan zal de warmte niet afdoende zijn. Kijk dus eerst goed naar je ruimte, voor je hierover een beslissing maakt.

4. Waar ga je de haard plaatsen?

De meeste mensen kiezen ervoor om een haard in de woonkamer te plaatsen, maar er zijn ook veel andere kamers in een woning die wel een sfeervolle verwarmingsbron kunnen gebruiken. Zo zijn de eetkamer, de keuken of de masterbedroom ook geweldige ruimtes voor een haard. Ga daarom na wanneer je de haard graag wilt laten branden en in welke ruimte van het huis je rond die tijd vaak bent. Als je graag twee aangrenzende ruimtes van een haard wilt voorzien, is de doorkijkhaard de perfecte oplossing.

5. Het merk

Misschien was je van plan om gewoon voor de goedkoopste of ‘de beste’ haard te gaan, maar per merk kan er veel verschil zitten in wat je van een haard mag verwachten. Vooral wanneer je voor een elektrische sfeerhaard  gaat, wil je natuurlijk dat de vlammen echt lijken en misschien wil je dat deze haard je ook kan verwarmen. Per fabrikant kan er verschil zitten in de plaatsingskosten, de garantie en de kwaliteit. Reviews lezen voor je overgaat tot aankoop is dus wel zo verstandig!

Overwaarde hypotheek met levenslange hypotheekrente Lokaal nieuws woensdag 18 november 2020

Overwaarde hypotheek met levenslange hypotheekrente

Eenmaal met pensioen ziet het leven er anders uit. Werk maakt plaats voor vrije tijd en hobby’s. Niet iedereen heeft voldoende kapitaal opgebouwd om alle plannen uit te voeren. Het geld zit vaak vast in de stenen van een koopwoning. Gelukkig bieden verschillende geldverstrekkers de mogelijkheid om overwaarde te verzilveren. Sinds kort kan dit zelfs tegen een rente die levenslang vaststaat. Hoe werkt dat en wat is het voordeel voor jou als huiseigenaar?

Overwaarde op je woning komt doorgaans pas vrij als je jouw woning verkoopt. Met een opeet- of overwaardehypotheek maak je dit vermogen eerder vrij. Je zet de overwaarde in als onderpand (in de vorm van hypotheek), om dit vervolgens terug te lenen. Afhankelijk van de hypotheek krijg je het bedrag maandelijks of in één keer uitgekeerd. Om het risico te beperken kan je niet de hele overwaarde opnemen maar een percentage ervan.

NA HET FAILLISSEMENT: INTERVIEW FAMILIE VAN NIEUWKERK Lokaal nieuws dinsdag 17 november 2020

NA HET FAILLISSEMENT: INTERVIEW FAMILIE VAN NIEUWKERK

Het nieuwbouwproject Eilandrijk in Rijswijk is een voorbeeld van wat het bieden van zekerheid met het waarborg-certificaat van Woningborg betekent voor kopers van een nieuwbouwhuis. De bouw van project Eilandrijk is gestart in het voorjaar van 2018. In oktober 2019 is bouwondernemer Schouten failliet verklaard.

Woningborg heeft overeenstemming bereikt met Ter Steege Bouw Vastgoed West voor de afbouw van de 29 woningen en in januari 2020 is de bouw hervat. In het najaar 2020 kunnen de toekomstige bewoners hun langverwachte intrek nemen in hun nieuwbouwhuis.

Op vrijdag 10 juli waren er blije gezichten te zien bij de borrel, die  Ter Steege Bouw Vastgoed West  had georganiseerd ter gelegenheid van het bereiken van het hoogste punt van het nieuwbouwproject Eilandrijk te Rijswijk. Wij spraken de familie van Nieuwkerk over hun woning in nieuwbouwproject Eilandrijk in Rijswijk en wat ze hebben meegemaakt toen de bouwonderneming failliet ging.

Projectpartner AW Groep, Lisse Lokaal nieuws vrijdag 13 november 2020

Projectpartner AW Groep, Lisse

BOSS wordt duurzaam, klimaatadaptief en biodivers. Het zijn prachtige doelstellingen, maar is het allemaal ook technisch haalbaar? Daarvoor is de AW Groep uit Lisse verantwoordelijk binnen het projectteam. De groene grond-, weg- en waterbouwer laat zich daarbij leiden door de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

In BOSS staan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN centraal

BOSS wordt duurzaam, klimaatadaptief en biodivers. Het zijn prachtige doelstellingen, maar is het allemaal ook technisch haalbaar? Daarvoor is de AW Groep uit Lisse verantwoordelijk binnen het projectteam. De groene grond-, weg- en waterbouwer laat zich daarbij leiden door de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Bij Michelle Wijnhout en Ron de Haas van de AW Groep zit duurzaamheid in hun DNA. “Wij en onze collega’s willen betekenisvol zijn en bijdragen aan een sociale, gezonde en klimaatbestendige leefomgeving. De 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn daarbij onze leidraad. Het zijn duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, die van BOSS een wijk maken die bijdraagt aan een betere wereld.”

Uniek in de branche
“Die betere wereld begint bij jezelf. Daar zijn wij van overtuigd. Binnen AW Groep zijn we daar al heel lang van doordrongen en met het ondertekenen van de 17 SDG’s, gaan we nog een stapje verder. We omarmen alle doelen van de VN en integreren ze in onze bedrijfsvoering. Daarmee zijn we de eerste en uniek in onze branche. Maar daar willen we niet uniek in blijven. We dagen onze partners in BOSS uit om zelf ook met deze doelen aan de slag te gaan.”

Positieve impact met het Impactwheel
“Wij werken in een branche waarin duurzaamheid, C02-reductie, energie, biodiversiteit en klimaatadaptie hot items zijn. Om in kaart te brengen hoe wij op die thema’s en de andere SDG’s een positieve impact kunnen hebben, maken we bij elk project dat we oppakken van SDG Impactwheel. Neem SDG 13, ‘Klimaatactie’. Onze impact op deze duurzame ontwikkelingsdoelstelling omschrijven we als volgt: De wijk wordt klimaatadaptief ingericht. Het minimaliseren van verharding en de toepassing van halfverharding in combinatie met een wadi voorkomen droogte. De bomen vormen de airco’s van de wijk en gaan hittestress tegen. Bomen verbeteren de luchtkwaliteit en zijn belangrijk om de opwarming van de aarde tegen te gaan.”

Een boom planten kan iedereen
“Voor elke SDG benoemen we op deze manier onze impact, zodat we ons steeds bewust zijn van wat we doen en welke gevolgen dat heeft. En dat is belangrijk, want de plannen voor BOSS zijn ambitieus. Onze taak in het project is om wat bedacht wordt ook technisch haalbaar te maken. Een boom planten kan iedereen, maar hoe we dat gaan doen en welke gevolgen dat heeft voor bijvoorbeeld de waterhuishouding, de biodiversiteit en de energielevering aan de woningen is iets waar wij ons als grond-, weg- en waterbouwer mee bezig houden. En daarin gaan we ver.”

Samen voor een betere wereld
De 17 doelen zijn de opvolgers van de millenniumdoelstellingen. In 2030 mag onder meer niemand meer in extreme armoede leven, niemand meer honger hebben, is er minder ongelijkheid tussen en binnen landen en moet iedereen toegang hebben tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie. “Aan een aantal van die doelen kunnen we heel concreet invulling geven. Sterker nog; voor 14 doelen doen we dat al op dagelijkse basis. Zo rijden onze auto’s op groen gas, hebben we veel aandacht voor duurzaamheid en dragen we een groot aantal goede doelen een warm hart toe. Onze uitdaging zit ‘m vooral in het uitdragen en uitbouwen. Zo dagen we onze partners in BOSS dagelijks uit hun positieve impact op duurzaamheid te bekijken en te vergroten. Want een betere wereld begint dan wel bij jezelf, je maakt hem uiteindelijk vooral samen.”

Wie regelt de opstalverzekering in een appartementencomplex? Lokaal nieuws woensdag 04 november 2020

Wie regelt de opstalverzekering in een appartementencomplex?

Hoewel de opstalverzekering niet wettelijk verplicht is, dwingen hypotheekverstrekkers woningeigenaren er doorgaans toe zo’n verzekering voor hun huis af te sluiten. Met de opstalverzekering is schade aan de ‘vastzittende’ onderdelen van het huis verzekerd in het geval van schade door bijvoorbeeld storm, brand of overstroming. Maar ga je in een appartement wonen, dan deel je het gebouw met anderen. Wie moet er dan de opstalverzekering afsluiten?

Vereniging van Eigenaren

Bij flats en appartementen is de regel dat er voor het hele gebouw één opstalverzekering afgesloten moet worden. In het geval van (sociale) huurwoningen is dit de verantwoordelijkheid van de woningcorporatie of verhuurder. Bij koopappartementen is er een Vereniging van Eigenaren (VvE) . Deze is onder andere verantwoordelijk voor het afsluiten van een opstalverzekering voor het hele gebouw. Deze kosten worden aan de verschillende bewoners doorberekend door middel van een servicebijdrage.

Dure keuken of badkamer

Het feit dat de VvE doorgaans zorgt voor de opstalverzekering is geen reden om er blind op te vertrouwen dat je goed verzekerd bent. Controleer altijd of er überhaupt een opstalverzekering is afgesloten voor het gebouw, en zo ja, of de dekking voldoende is voor jou. Deze wordt namelijk berekend op de gemiddelde waarde van de appartementen in het gebouw. Het kan echter zo zijn dat jij een veel duurdere keuken of badkamer laat inbouwen. Als je dan niet bijverzekert, loop je het risico onderverzekerd te zijn. Bijverzekeren kan gewoon via dezelfde opstalverzekering die geldt voor het hele pand. Je kunt direct contact opnemen met de verzekeraar, of het via de VvE regelen.

Verzekering individueel appartement

Het is mogelijk dat in jouw appartementencomplex sprake is van een ‘slapende’ VvE die geen opstalverzekering geregeld heeft voor het gebouw. Je kunt je dan individueel verzekeren. Dit is wel relatief duur, omdat je de clausule ‘Verzekering individueel appartement’ op moet laten nemen in je verzekeringspolis. Met deze clausule ben je ook gedekt voor jouw aandeel in schade elders in het gebouw, bijvoorbeeld als er onverhoopt een boom omvalt tegen het gebouw aan. Omdat je dan in feite verzekerd bent voor een hogere waarde dan die van je eigen appartement, wordt als gevolg van het opnemen van deze clausule je premie met 25 procent verhoogd.

Schade maken bij een ander

Omdat je als bewoner van een appartement een gebouw deelt met andere bewoners, wordt bij de opstalverzekering vaak een appartementenclausule opgenomen. Deze clausule zorgt ervoor dat medebewoners hun schade ook vergoed krijgen als jij die opzettelijk of door onverantwoordelijk gedrag veroorzaakt hebt. Jij gaat dan niet zonder meer vrijuit; de verzekeraar zal bij jou aankloppen om de schade te verhalen.

Inboedel verzekeren en energie vergelijken

Je inboedel verzeker je uiteraard wel zelf. Deze kan zo zeer verschillen in waarde tussen de verschillende appartementen, dat het niet doenlijk is om er een gezamenlijke verzekering voor af te sluiten waarmee iedereen voldoende gedekt is zonder veel te veel of te weinig te betalen. Doorgaans sluit je ook je eigen energiecontract af. Voor hulp hierbij kun je gebruik maken van een van de vele energie vergelijk websites, waarmee je een inschatting kunt krijgen voor wat je bij welke energieleverancier kwijt zou zijn.

Verhuizen en de inboedelverzekering: waar moet je op letten? Lokaal nieuws woensdag 04 november 2020

Verhuizen en de inboedelverzekering: waar moet je op letten?

Ga je verhuizen? Dan is dit het perfecte moment om jouw inboedelverzekering eens tegen het licht te houden. Het kan zijn dat een andere inboedelverzekering beter past bij je nieuwe situatie. Uiteraard is het ook mogelijk om de huidige verzekering mee te nemen naar het nieuwe adres. Waar moet je nog meer op letten?

Inboedelverzekering meenemen naar nieuwe adres

Het makkelijkste is om de huidige verzekering mee te nemen naar het nieuwe adres . Je hoeft alleen maar het nieuwe adres door te geven aan de verzekeraar. Vervolgens nemen zij contact met je op om de details van jouw nieuwe woning door te nemen. Afhankelijk van deze details, kan de premie iets omhoog of omlaag gaan. Houd ook rekening met de waarde van de inboedel. Het kan zijn dat je dure meubels hebt aangeschaft, waardoor de waarde van de inboedel toeneemt. Hierdoor gaat de premie wel omhoog. Aan de andere kant, als je bijvoorbeeld kleiner gaat wonen, is het mogelijk dat de waarde van je inboedel daalt. Ook dan is het verstandig eens te kijken naar je verzekering en bijvoorbeeld te kiezen voor een lagere dekking. Soms loont het om een nieuwe verzekering af te sluiten, omdat je dan een stuk minder betaalt. Houd wel rekening met de opzegtermijn. Bij de meeste verzekeraars is er een opzegtermijn van één maand.

Inboedelverzekering tijdens de verhuizing

Helaas kan het voorkomen dat er spullen tijdens de verhuizing beschadigd raken of zelfs kwijtraken. Het is dus belangrijk om na te gaan of je hiervoor verzekerd bent. De dekking van de inboedelverzekering tijdens de verhuizing kan per verzekeraar verschillen. Het is dus raadzaam om even de polisvoorwaarden van de verzekering onder de loep te nemen. Het is verstandig om aan de verzekeraar door te geven dat je aan het verhuizen bent, aangezien de inboedel dan verspreid over twee adressen staat. De verzekeraar kijkt dan samen met jou naar de beste dekking.

Schade veroorzaakt door de vervoerder

Veel mensen schakelen een verhuisbedrijf in om hun zware spullen te verhuizen. Een ongeluk zit in een klein hoekje, dus het kan zomaar voorkomen dat er iets beschadigd raakt. Je moet dan de schade verhalen op de vervoerder. Houd er rekening mee dat het verhuisbedrijf alleen de dagwaarde van de inboedel zal vergoeden en niet de nieuwwaarde ervan. Kun je de schade ook claimen bij je eigen inboedelverzekering? Dan is dat vaak een betere keuze.

Samenwonen

Wanneer je gaat samenwonen, dan wordt jullie inboedel als het ware samengevoegd. Er is dus maar éen inboedelverzekering nodig. Een van beide partners kan zijn of haar inboedelverzekering opzeggen. Vervolgens moet degene van wie de inboedelverzekering wordt aangehouden de ander op zijn of haar polis bij te laten schrijven. Uiteraard moet de verzekerde waarde worden verhoogd. Je hebt immers meer spullen in huis.

De belangrijkste aandachtspunten bij het kopen van een huis Lokaal nieuws woensdag 04 november 2020

De belangrijkste aandachtspunten bij het kopen van een huis

Wanneer je besluit om een huis te kopen, komt hier een heleboel bij kijken. Zeker wanneer het je eerste koophuis betreft zal je hoogstwaarschijnlijk overvallen worden door allerlei zaken waar je rekening mee dient te houden. Daarom is het eens goed om een aantal onderwerpen op een rijtje te zetten die essentieel zijn wanneer je besluit om op huizenjacht te gaan. Hierdoor ben je in staat om het proces beter voor te bereiden en kom je achteraf niet voor verrassingen en teleurstellingen te staan.

Neem een aankoopmakelaar in de arm

Je koopt niet iedere dag een nieuwe woning en met de hedendaagse gekte op de huizenmarkt heb je over het algemeen weinig tijd om te beslissen. Het is daarom aan te raden om gebruik te maken van een professional die je op veel vlakken kan adviseren. Dit kan bijvoorbeeld zijn over de technische staat van het huis, de verkoopmarkt en onderhandelingen over de verkoopprijs. Een makelaar is hier dagelijks mee bezig en kan daarmee een hoop van jouw zorgen wegnemen. Een aankoopmakelaar is niet gratis, maar tegelijkertijd een onmisbare factor in de huidige huizenmarkt.

Let op het energielabel van de woning

Een belangrijk aandachtspunt bij het kopen van een woning is het energielabel. Die prachtige jaren 30 woning kan er natuurlijk enorm romantisch uitzien, maar waarschijnlijk moet je in dit geval wel rekening houden met hoge energiekosten. Het is de vraag of je dit op termijn nog wel de moeite waard vindt. Ieder huis krijgt een energielabel toegewezen en vraag daarom de makelaar altijd naar dit label. Kijk verder welke energiebesparende maatregelen de huidige bewoners al hebben genomen en ga actief energieleveranciers vergelijken . Door verschillende energiecontracten te vergelijken, kan je jaarlijks honderden euro’s besparen.

Vraag altijd om een bouwkundig rapport

Het kopen van een huis is een grote investering. Je wilt daarom te allen tijden voorkomen dat je na de aankoop voor grote verrassingen komt te staan. Aan de buitenkant kan een huis er fantastisch uit zien, maar op het tweede gezicht kan hier een heleboel onderhoud nodig zijn. Laat daarom altijd een bouwkundig rapport opmaken. In dit rapport gaat een deskundige door het hele huis heen om de staat van het huis te bepalen. Dit is enorm nuttig om te bepalen of de vraagprijs realistisch is en om voor jezelf te bepalen of je de komende jaren veel geld opzij zou moeten leggen voor onderhoud.

Informatie is macht bij het kopen van een huis

Er zijn nog tal van zaken waar je rekening mee moet houden bij het kopen van een huis. De samenvattende tip is dat je altijd moet zorgen dat je goed geïnformeerd bent. Laat je ondersteunen door een professional, doe zelf wat onderzoek en stel de juiste vragen. Op deze manier kan het koopproces prettig verlopen en kun je nog tijdenlang met een goed gevoel in je droomhuis wonen.

Foto:  geralt | Pixabay

Hypotheek aanvragen voor klussen en oversluiten blijft populair Lokaal nieuws woensdag 28 oktober 2020

Hypotheek aanvragen voor klussen en oversluiten blijft populair

Het aantal hypotheekaanvragen was in oktober vergelijkbaar met het niveau in dezelfde maand een jaar eerder. Dit blijkt uit de cijfers van HDN (Hypotheken Data Netwerk). Starters en doorstromers namen een minder groot deel voor hun rekening. Dit werd gecompenseerd door huiseigenaren die een hypotheekaanvraag deden voor een verbouwing. Al eerder werd duidelijk, veel Nederlanders zijn aan het verbouwen geslagen tijdens deze coronacrisis.

Geen tijd voor onderhandeling bij koop woning Lokaal nieuws woensdag 21 oktober 2020

Geen tijd voor onderhandeling bij koop woning

NVM-makelaars hebben een prima kwartaal achter de rug. Het aantal verkopen kende een stijging van 14,4 procent ten opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar. Ondanks dit succes is er ook reden tot zorg. De schaarste op de markt dwingt kopers hun portemonnee te trekken. De verkoopprijs ligt maar liefst 11,6 procent hoger dan vorig jaar. De concurrentie onder kopers is groot en tijd om te onderhandelen ontbreekt bij de gemiddelde koop.

Let op dekking rechtsbijstandverzekering bij koop van particulier Lokaal nieuws woensdag 07 oktober 2020

Let op dekking rechtsbijstandverzekering bij koop van particulier

Koop je een auto bij de dealer, dan geniet je als consument van wettelijke bescherming. Desondanks kan er toch een conflict ontstaan als de auto er na een korte tijd mee stopt. In die situatie kan een rechtsbijstandverzekering uitkomst bieden. Tik je via Marktplaats een auto op de kop? Reken op minder bescherming bij een dergelijke deal. Ook de dekking van je rechtsbijstandverzekering kan afwijken bij een zogenaamde ‘niet-consumentenkoop’, zo blijkt uit onderzoek van MoneyView.

Het regent hypotheekrente verlagingen! Lokaal nieuws woensdag 07 oktober 2020

Het regent hypotheekrente verlagingen!

Niet alleen buiten is het regenseizoen begonnen. Deze maand regent het ook hypotheekrente verlagingen. Alleen al afgelopen vrijdag ging de hypotheekrente omlaag bij zes aanbieders, waaronder SNS Bank en RegioBank. Eerder al voerden ING, Rabobank en ABN Amro verlagingen door. De stroom aan verlagingen lijkt nog niet voorbij. Geldverstrekkers proberen de aandacht te trekken met scherpe hypotheekrentes. De concurrentie moet dan volgen om niet achter te blijven.

Je energiecontract bij een verhuizing Lokaal nieuws donderdag 01 oktober 2020

Je energiecontract bij een verhuizing

Een verhuizing betekent in de regel veel meer dan alleen maar een paar dozen en meubelstukken van de ene naar de andere woning vervoeren. Er moeten per slot van rekening tal van aanvullende zaken bij verschillende instanties en bedrijven geregeld worden. Dit geldt dus ook voor de energieleverancier waar je op dit moment gebruik van maakt.

Vast of variabel contract

In de eerste plaats is het van belang om te weten wat voor soort energiecontract je op dit moment bij je energieleverancier hebt. Is er sprake een vast contract voor bijvoorbeeld 1, 2 of 3 jaar of gaat het om een variabel contract zonder specifieke einddatum? Ben je namelijk in het bezit van een vast contract, dan kun je dat in de regel niet zomaar opzeggen. Ook niet als je verhuist. Voortijdige opzegging betekent in dat soort gevallen vaak dat de energieleverancier je een opzegboete in rekening brengt. Om dat te voorkomen is het dus verstandiger om je contract mee te nemen naar je nieuwe woonadres, zodat daar dan de rest van de looptijd uitgediend kan worden. Weet je niet zeker wat voor soort contract je op dit moment hebt, kijk dan op je jaarafrekening of neem contact op met je energieleverancier .

Onderneem tijdig actie

Ongeacht je huidige contractsituatie, is het altijd van groot belang dat je je energieleverancier tijdig op de hoogte brengt van je nieuwe adres. Er zijn ongeveer 2 weken nodig om wijzigingen door te voeren, dus zorg ervoor dat je je energieleverancier uiterlijk 14 dagen voor de sleuteloverdracht informeert. Aansluitend dien je binnen 5 dagen na de sleuteloverdracht de meterstanden door te geven aan je energieleverancier. Geef je niet tijdig je verhuizing door, dan betekent dit dat je in je nieuwe woning standaard energie van het regionale energiebedrijf geleverd krijgt. Je komt dan dus weliswaar niet zonder stroom en gas te zitten, maar betaalt in de regel wel een hoger (variabel) tarief, plus natuurlijk de kosten van je vaste contract, dat dan nog steeds gewoon doorloopt. Tijdig handelen voorkomt dus een hoop extra kosten.

Ander voorschotbedrag

Een nieuwe woning betekent ook vaak dat je energieleverancier een herberekening maakt van het maandelijkse voorschotbedrag. Het energieverbruik in je nieuwe woning kan namelijk (beduidend) anders zijn dan in je oude woning. Voor het bepalen van een nieuw voorschotbedrag maakt je energieleverancier gebruik van de op je nieuwe adres bekende statistische verbruiksgegevens, zodat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat je bij de jaarlijkse eindafrekening veel moet bijbetalen.

Ideaal moment voor een overstap

Heb je op dit moment geen vast contract met een energieleverancier, dan is je verhuizing eigenlijk een uitgelezen moment om naar een andere, wellicht goedkopere aanbieder over te stappen. Middels het invullen van de postcode en het huisnummer van je nieuwe adres kun je erg gemakkelijk een energie vergelijk uitvoeren en ontdekken welke aanbieder voor dat adres op dit moment het goedkoopst is. Zo profiteer je bij het betrekken van je nieuwe woning meteen van de meest aantrekkelijke tarieven. Ook in dit geval geldt echter dat tijdig handelen – dus uiterlijk 2 weken voor de sleuteloverdracht – noodzakelijk is.

Fraaie brug verbindt Cirkelbos met Kathedralenbos Lokaal nieuws woensdag 23 september 2020

Fraaie brug verbindt Cirkelbos met Kathedralenbos

Dit jaar wordt de 240 meter lange brug die het Cirkelbos verbindt met het Kathedralenbos in Oosterwold werkelijkheid. Hiermee ontstaat een unieke en vooral ook veilige verbinding voor voetgangers en fietsers over de verdubbelde Waterlandseweg en de Hoge Vaart in Almere.

Dit jaar wordt de 240 meter lange brug die het Cirkelbos verbindt met het Kathedralenbos in Oosterwold werkelijkheid. Hiermee ontstaat een unieke en vooral ook veilige verbinding voor voetgangers en fietsers over de verdubbelde Waterlandseweg en de Hoge Vaart in Almere.

De fiets- en voetgangersbrug komt ter hoogte van landschapskunstwerk de Groene Kathedraal en bedrijventerrein Stichtsekant. Dankzij de brug kunnen buspassagiers die uitstappen bij de bushalte Stichtsekant veilig oversteken. De bushalte aan de Stichtstekant is via een spiltrap en een glazen lift voor mindervalide reizigers bereikbaar.

Duurzame materialen
De brug wordt gebouwd door aannemingsbedrijf Gebr. Reimert B.V. Hun ontwerp kwam als winnend ontwerp uit de aanbesteding. Naast het opvallende ontwerp is ook de materiaalkeuze bijzonder. Er wordt gebruikgemaakt, van duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen zoals cortenstaal en hardhout dat in Almere is gerecycled.

Fraai uitzicht
Als extra zijn er zitbanken in het ontwerp geïntegreerd die een mooi uitzicht bieden op de omgeving. Vanaf de oostkant kijk je uit op de Groene Kathedraal en aan de westkant in de richting van het monument voor de Peetvaders van Almere boven op de Berg ‘Almere Boven’ in het Museumbos.

Sociaal veilig
Deze fraaie nieuwe verbinding om de hoek van BOSS, vergroot het fietspadennetwerk voor de inwoners van Almere en biedt de recreatieve wandelaar een nieuwe route door de omgeving. Kortom: een sociaal veilige, beeldbepalende oversteek, die bijzondere plekken met elkaar verbindt en ruimte biedt voor recreatie.

Jeannette Schreurs, landschapsarchitect Copijn Lokaal nieuws woensdag 23 september 2020

Jeannette Schreurs, landschapsarchitect Copijn

De landschapsarchitecten van Copijn doen graag iets bijzonders met de plekken waarvoor ze plannen ontwikkelen. Plannen met een twist, waardoor wat gewoon lijkt, weer speciaal wordt. Zoals in BOSS. “Dit wordt niet zomaar een groene woonwijk, ergens in Nederland, maar een Bosgoed, waar bosontwikkeling en wonen hand in hand gaan.

BOSS wordt geen wijk met bomen, maar een bos met woningen

De landschapsarchitecten van Copijn doen graag iets bijzonders met de plekken waarvoor ze plannen ontwikkelen. Plannen met een twist, waardoor wat gewoon lijkt, weer speciaal wordt. Zoals in BOSS. “Dit wordt niet zomaar een groene woonwijk, ergens in Nederland, maar een Bosgoed, waar bosontwikkeling en wonen hand in hand gaan.

“Nederland kent schitterende gebieden, oude parken, buitenplaatsen, landgoederen en vestingwerken”, vertelt Jeannette Schreurs, landschapsarchitect bij Copijn. “Onze uitdaging is om het verhaal van de plek te vertalen naar een ontwerp, zodat er nu en in de toekomst weer volop genoten kan worden van een gezonde, mooie groene leefomgeving.”

Kampementen uit de Steentijd
“De locatie waar BOSS komt lijkt op het eerste gezicht niet meer dan een stuk landbouwgrond. Als je beter kijkt, dan ontdek je de gelaagdheid van het gebied met bos, polder en water, maar ook met een interessante archeologische structuur. Ik vind het fascinerend dat in dit jonge cultuurlandschap vindplaatsen verborgen liggen van kampementen uit de Steentijd. We maken die vindplaatsen in het ontwerp weer zichtbaar als bijzondere plekken in het centrale park. De open cirkelvormige parkruimtes in het plan borgen deze schatten uit het verleden en vormen daarmee een essentieel onderdeel van het plan voor BOSS.”

Het bos de wijk in
“Bij het maken van plannen voor nieuwbouwprojecten kijken we altijd goed naar welke kwaliteiten een gebied heeft en hoe wij die kunnen benutten. De archeologische vondsten zijn daarbij interessant, maar ook het Cirkelbos waaraan de locatie grenst. Zo ontstond het idee om het Cirkelbos niet als context te beschouwen, maar letterlijk de wijk in te trekken: geen standaard groene woonwijk, maar bos tot aan de voordeur. Dat bos in BOSS wordt in verschillende fases aangeplant. We maken een mooie mix van al wat grotere bomen, snelgroeiende bomen en daarbij struiken en een kruidlaag. Het is in beginsel natuurlijk een jong bos, maar het zal zich snel ontwikkelen tot een echt bos dat op natuurlijke wijze aansluit bij het al bestaande Cirkelbos.”

Landhuis als middelpunt
“De cirkels in het bestaande Cirkelbos ervaar je eigenlijk nauwelijks meer na zoveel jaar. Door de nieuwe cirkels in BOSS grotendeels open te laten, vormt het een prominente open ruimte in het bos. Het park vormt tevens de kern van de wijk, met daarin een nieuw landhuis als hoofdmoment, zoals je vaak op grote landgoederen ziet. Het wordt een centrale plek waar je kunt ontspannen en elkaar kunt ontmoeten. Zoals de kampementen uit de Steentijd dat ook waren.”

Het bos beleven
“We ontwikkelen dus geen wijk met bomen, maar een bos waartussen straks woningen komen op enorme kavels. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er hekken of schuttingen komen. Dat zou het gevoel van wonen in een bos tenietdoen. Erfafscheidingen worden landschappelijk vormgegeven, bijvoorbeeld als kleine verhoging in het bos in de vorm van een grondwal, al dan niet beplant met heesters. In BOSS beleef je het wonen in een bos straks echt zoals wonen in een bos bedoeld is.”

Samen verantwoordelijk
“Ik zie het als een mooie uitdaging om de bestaande akker te transformeren tot woonpark. Dat doe ik niet alleen, maar in nauwe samenwerking met alle partijen die deelnemen. Zo hebben we nauw contact met de architect, ingenieurs en de bouwers. Wat willen we bereiken, wat is ‘onze droom’ en hoe kunnen we die haalbaar maken. Doordat alle partijen aan tafel zitten, hebben we een gedeelde visie: een ‘Bosgoed’ ontwikkelen van en voor de toekomstige bewoners.”

Martin Timmerman, OOKarchitecten Lokaal nieuws woensdag 23 september 2020

Martin Timmerman, OOKarchitecten

De architecten van OOK hebben een passie voor passief. Dat klinkt vreemd, maar het duurzame passieve huis vormt straks wel degelijk de basis voor de woningen die het Amersfoortse architectenbureau wil ontwerpen voor BOSS. Vanuit de gedachte dat de energie die je niet verbruikt, je ook niet hoeft op te wekken.

Je woning is straks te gast in het bos

Uniek voor Almere-Overgooi
“BOSS wordt ontwikkeld op basis van een integraal ontwerpproces waarbij alle partners hun eigen aandeel hebben en elkaar versterken. Bij traditionele bouwprojecten komen wij architecten pas in beeld als veel al vaststaat en wij daardoor gebonden zijn aan wat anderen in het voortraject bepaald hebben. In BOSS zijn we vanaf het begin betrokken bij de plannen en die plannen zijn uniek.”

Verrassende inzichten
“Juist de locatie van BOSS inspireert en daagt uit. Vooral ook, omdat het bos er nu nog niet is. Door met het hele team continu van gedachten te wisselen, dwingen we onszelf elke keer de vraag te stellen of we nog de juiste richting opgaan. Dat leidt tot verrassende inzichten en oplossingen die recht doen aan wonen in een bos. Daarbij kijk je veel verder dan hoe een woning eruit zou moeten zien. Je neemt het hele gebied als uitgangspunt, waarbij je goed nadenkt over de inrichting, de verhouding tussen privé en gemeenschappelijk, het soort erfafscheidingen, de plaatsing van de woningen op de kavel en de manier waarop je met duurzaamheid en energie omgaat. Vooral dat laatste heeft onze bijzondere aandacht tijdens het ontwerpproces van de woningen.”

Het Passiefhuis principe
“Wij ontwerpen volgens het Passiefhuis principe. Passieve gebouwen zijn comfortabel en hebben nauwelijks verwarming nodig, door optimaal gebruik te maken van de zon, een compacte en goede thermische schil, weinig luchtinfiltratie door goede kierdichting en een goede ventilatie met warmteterugwinning. De warmtevraag is zo gering, dat een kleine eenvoudige installatie toereikend is. Zo kan je veel besparen op installaties en nemen ook de onderhouds- en vervangingskosten aanzienlijk af. Een passiefhuis is hierdoor op de lange duur veel goedkoper dan andere energieconcepten.”

Een familie van woningen
“Wij ontwerpen 3 typen basiswoningen die variëren in grootte van 110 m2 tot 180 m2. Type Tillia, de woning van 140 m2, vormt het vertrekpunt voor de andere typen. De bedoeling is dat we een familie van woningen ontwerpen. Allemaal net even anders, maar duidelijk aan elkaar verwant. De koper heeft volop mogelijkheden om zijn woning naar wens te maken en samen te stellen met verschillende opties zoals aanbouwen of een extra bijgebouw(en). De woningen variëren in volume, waarbij uitbreidingen niet de hoogte in gaan, zodat de woningen ondergeschikt blijven aan het omliggende bos. Daarnaast zijn er verschillende keuzes in de gevelafwerking zodat kopers hun persoonlijke touch aan de woning kunnen geven. Ook de plek waar je op de kavel bouwt, de zonligging en welke buitenruimte privé is en welke gemeenschappelijk nemen we mee. De woningen liggen straks verstrooid door het bos, waardoor er een organisch ensemble ontstaat. Het resultaat is straks dat geen woning hetzelfde is, maar de wijk toch verwantschap, rust en ruimte uitstraalt die het verdient.”

Ruraal en sober
“Qua materialisering kiezen we voor een rurale uitstraling. De woningen ogen als schuren met grote, donkere, metalen kappen met overstekken, veel hout in de gevels en een bakstenen basement. Ze worden duurzaam en onderhoudsvrij waarbij ze op een mooie manier verouderen in de tijd. Uiteindelijk vormen de woningen en hun bijgebouwen samen de kracht van het plan. Samen zorgen ze voor een sterke en tegelijkertijd sobere identiteit zonder overheersend te zijn. In BOSS zijn de woningen straks te gast, precies zoals wonen in een bos bedoeld is.”

Vincent Klompenhouwer, ThuisinBouwen Lokaal nieuws woensdag 23 september 2020

Vincent Klompenhouwer, ThuisinBouwen

Vanaf de eerste verdieping van bouwbedrijf Drent & Welling, onderdeel van ThuisinBouwen, kun je bij helder weer de locatie van BOSS zien liggen. Het Blaricumse bouwbedrijf is, samen met Vastbouw uit het Overijsselse Rijssen, geselecteerd om de villa’s in BOSS te gaan bouwen. Een bijzondere samenwerking, die alleen maar voordelen biedt.

In BOSS komen oosterse en westerse bouwexpertise samen

Vanaf de eerste verdieping van bouwbedrijf Drent & Welling, onderdeel van ThuisinBouwen, kun je bij helder weer de locatie van BOSS zien liggen. Het Blaricumse bouwbedrijf is, samen met Vastbouw uit het Overijsselse Rijssen, geselecteerd om de villa’s in BOSS te gaan bouwen. Een bijzondere samenwerking, die alleen maar voordelen biedt.

Vincent Klompenhouwer van ThuisinBouwen is enthousiast over de samenwerking tussen de verschillende ketenpartners in BOSS. “We maken samen plannen en voeren die ook samen uit, waarbij alle partijen hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Dat doen we op basis van wederzijds vertrouwen. Dus zonder ingewikkelde samenwerkingsovereenkomsten of VOF-constructies. Voor ons is het een nieuwe manier van werken die heel goed voelt én die bovenal ook veel voordeel biedt voor onze opdrachtgever én de uiteindelijke kopers in BOSS.”

Het beste van twee werelden
ThuisinBouwen is samen met Vastbouw geselecteerd voor het bouwen van de villa’s in BOSS. “Het is een logistiek uitdagend en omvangrijk project waarbij elke bouwer steeds een eigen plukje woningen gaat bouwen. We werken nauw samen, waarbij we elkaar inspireren en aanvullen. Vastbouw is goed in duurzaam bouwen en wij in de begeleiding van kopers tijdens het koop- en bouwproces. Dat doen we met ons merk ThuisinBouwen. In BOSS komen de oosterse en westerse expertise van twee ervaren en kwalitatief hoogwaardige bouwbedrijven samen. Het beste van twee werelden dus.”

Inspiratiecentrum
 “ThuisinBouwen heeft een inspiratiecentrum van 1.300 m2 vol met woonstijlen en woonproducten. Hier vinden kopers alles onder één dak om hun woning helemaal naar wens te maken. Van tegels en sanitair tot dakka­pel en veranda. Daarnaast werkt ThuisinBouwen samen met geselecteerde en gespecialiseerde projectpartners die vanuit hun vakgebied kunnen adviseren op het gebied van keukens, domotica, alarminstallaties, audio-video, haarden, zonwering en de aanleg van de tuin. Op die manier kan ThuisinBouwen van eerste idee tot afbouw volledig ontzorgen!”

Betrokken vanaf dag 1
“Kopers kunnen straks kiezen voor één van de drie typen basiswoningen die zijn ontworpen door OOKarchitecten. De ontwerpen zijn flexibel opgezet, zodat kopers uiteenlopende indelings- en uitbreidingsmogelijkheden hebben. Binnen de kaders die de gemeente en Timpaan hebben gesteld, kunnen we de woning helemaal op maat maken. Dit geldt zowel voor de ruwbouw, waarbij het bijvoorbeeld mogelijk is om een uitbouw, extra bijgebouw of veranda toe te voegen, tot de afbouw, waarbij we samen met de kopers kijken naar bijvoorbeeld het sanitair en tegelwerk. Ook de tuin en het interieur vergeten we daarbij niet, want ook hiervoor hebben we ontwerpers in dienst. We pakken dus alle onderdelen op, waardoor er na de sleuteloverdracht praktisch niets meer gedaan hoeft te worden. We zijn dus vanaf dag 1 betrokken bij BOSS. Van eerste ideeën tot en met de uiteindelijke oplevering van de villa’s.”

WOZ-waarde schiet omhoog. Positief of niet? Lokaal nieuws maandag 14 september 2020

WOZ-waarde schiet omhoog. Positief of niet?

De gemiddelde WOZ-waarde bedroeg begin januari €270.000. Dit is een stijging van 8,9 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het gaat om de grootste toename sinds jaren en is sowieso de hoogste waarde ooit. Voor jou als huiseigenaar is het positief dat je bezit meer waard wordt. Aan de andere kant loop je het risico op hogere woonlasten.

Rabobank: koopstarter kanarie in de kolenmijn? Lokaal nieuws maandag 14 september 2020

Rabobank: koopstarter kanarie in de kolenmijn?

Rabobank verwacht dat de coronacrisis vanaf het eerste kwartaal volgend jaar effect zal hebben op de woningmarkt. Eerder ging de bank nog uit van dalende huizenprijzen eind dit jaar. Reden voor de verschuiving is de werkloosheid, die langer op peil blijft door de steunmaatregelen van de overheid. Als kanarie in de kolenmijn noemt Rabobank het toenemende aantal kopers onder de 35 jaar. Gelukkig is al te veel somberheid niet nodig. Naar verwachting gaat het om een tijdelijke en beperkte terugval.

Nieuwe huurders betalen de hoofdprijs Lokaal nieuws maandag 14 september 2020

Nieuwe huurders betalen de hoofdprijs

De woninghuren gingen afgelopen juli 2020 met gemiddeld 2,9 procent omhoog ten opzichte van een jaar eerder. De grootste stijging na 2014 en meer dan het gemiddelde van de afgelopen tien jaar (2,7 procent). Consumentenorganisaties vroegen verhuurders vooraf coulant te zijn in deze crisistijd. Een verzoek dat weinig effect heeft gehad. Vooral huurders die van woning wisselen moeten rekening houden met een forse verhoging.

Aanmelden

Blijf op de hoogte van jouw favoriete nieuwbouwprojecten en maak een eigen account aan. Met een eigen account kun jij jouw belangstelling kenbaar maken in nieuwbouw- projecten en gemeente en ontwikkelaars laten weten hoe jij wilt wonen via jouw eigen woonprofiel. Daarnaast wordt je automatisch op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in de regio Almere.

Aanmelden