Actueel

Nieuws

Jeannette Schreurs, landschapsarchitect Copijn Lokaal nieuws woensdag 23 september 2020

Jeannette Schreurs, landschapsarchitect Copijn

De landschapsarchitecten van Copijn doen graag iets bijzonders met de plekken waarvoor ze plannen ontwikkelen. Plannen met een twist, waardoor wat gewoon lijkt, weer speciaal wordt. Zoals in BOSS. “Dit wordt niet zomaar een groene woonwijk, ergens in Nederland, maar een Bosgoed, waar bosontwikkeling en wonen hand in hand gaan.

BOSS wordt geen wijk met bomen, maar een bos met woningen

De landschapsarchitecten van Copijn doen graag iets bijzonders met de plekken waarvoor ze plannen ontwikkelen. Plannen met een twist, waardoor wat gewoon lijkt, weer speciaal wordt. Zoals in BOSS. “Dit wordt niet zomaar een groene woonwijk, ergens in Nederland, maar een Bosgoed, waar bosontwikkeling en wonen hand in hand gaan.

“Nederland kent schitterende gebieden, oude parken, buitenplaatsen, landgoederen en vestingwerken”, vertelt Jeannette Schreurs, landschapsarchitect bij Copijn. “Onze uitdaging is om het verhaal van de plek te vertalen naar een ontwerp, zodat er nu en in de toekomst weer volop genoten kan worden van een gezonde, mooie groene leefomgeving.”

Kampementen uit de Steentijd
“De locatie waar BOSS komt lijkt op het eerste gezicht niet meer dan een stuk landbouwgrond. Als je beter kijkt, dan ontdek je de gelaagdheid van het gebied met bos, polder en water, maar ook met een interessante archeologische structuur. Ik vind het fascinerend dat in dit jonge cultuurlandschap vindplaatsen verborgen liggen van kampementen uit de Steentijd. We maken die vindplaatsen in het ontwerp weer zichtbaar als bijzondere plekken in het centrale park. De open cirkelvormige parkruimtes in het plan borgen deze schatten uit het verleden en vormen daarmee een essentieel onderdeel van het plan voor BOSS.”

Het bos de wijk in
“Bij het maken van plannen voor nieuwbouwprojecten kijken we altijd goed naar welke kwaliteiten een gebied heeft en hoe wij die kunnen benutten. De archeologische vondsten zijn daarbij interessant, maar ook het Cirkelbos waaraan de locatie grenst. Zo ontstond het idee om het Cirkelbos niet als context te beschouwen, maar letterlijk de wijk in te trekken: geen standaard groene woonwijk, maar bos tot aan de voordeur. Dat bos in BOSS wordt in verschillende fases aangeplant. We maken een mooie mix van al wat grotere bomen, snelgroeiende bomen en daarbij struiken en een kruidlaag. Het is in beginsel natuurlijk een jong bos, maar het zal zich snel ontwikkelen tot een echt bos dat op natuurlijke wijze aansluit bij het al bestaande Cirkelbos.”

Landhuis als middelpunt
“De cirkels in het bestaande Cirkelbos ervaar je eigenlijk nauwelijks meer na zoveel jaar. Door de nieuwe cirkels in BOSS grotendeels open te laten, vormt het een prominente open ruimte in het bos. Het park vormt tevens de kern van de wijk, met daarin een nieuw landhuis als hoofdmoment, zoals je vaak op grote landgoederen ziet. Het wordt een centrale plek waar je kunt ontspannen en elkaar kunt ontmoeten. Zoals de kampementen uit de Steentijd dat ook waren.”

Het bos beleven
“We ontwikkelen dus geen wijk met bomen, maar een bos waartussen straks woningen komen op enorme kavels. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er hekken of schuttingen komen. Dat zou het gevoel van wonen in een bos tenietdoen. Erfafscheidingen worden landschappelijk vormgegeven, bijvoorbeeld als kleine verhoging in het bos in de vorm van een grondwal, al dan niet beplant met heesters. In BOSS beleef je het wonen in een bos straks echt zoals wonen in een bos bedoeld is.”

Samen verantwoordelijk
“Ik zie het als een mooie uitdaging om de bestaande akker te transformeren tot woonpark. Dat doe ik niet alleen, maar in nauwe samenwerking met alle partijen die deelnemen. Zo hebben we nauw contact met de architect, ingenieurs en de bouwers. Wat willen we bereiken, wat is ‘onze droom’ en hoe kunnen we die haalbaar maken. Doordat alle partijen aan tafel zitten, hebben we een gedeelde visie: een ‘Bosgoed’ ontwikkelen van en voor de toekomstige bewoners.”

Fraaie brug verbindt Cirkelbos met Kathedralenbos Lokaal nieuws woensdag 23 september 2020

Fraaie brug verbindt Cirkelbos met Kathedralenbos

Dit jaar wordt de 240 meter lange brug die het Cirkelbos verbindt met het Kathedralenbos in Oosterwold werkelijkheid. Hiermee ontstaat een unieke en vooral ook veilige verbinding voor voetgangers en fietsers over de verdubbelde Waterlandseweg en de Hoge Vaart in Almere.

Dit jaar wordt de 240 meter lange brug die het Cirkelbos verbindt met het Kathedralenbos in Oosterwold werkelijkheid. Hiermee ontstaat een unieke en vooral ook veilige verbinding voor voetgangers en fietsers over de verdubbelde Waterlandseweg en de Hoge Vaart in Almere.

De aanleg van de fiets- en voetgangersbrug, ter hoogte van landschapskunstwerk de Groene Kathedraal en bedrijventerrein Stichtsekant, zorgt ervoor dat buspassagiers die uitstappen bij de bushalte Stichtsekant veilig kunnen oversteken, terwijl het verkeer over de Waterlandseweg gewoon kan doorrijden. De bushalte aan de Stichtstekant is via een spiltrap en een glazen lift voor mindervalide reizigers bereikbaar.

Duurzame materialen
De brug wordt gebouwd door aannemingsbedrijf Gebr. Reimert B.V. Hun ontwerp van een duurzame, 240 meter lange liggerbrug met 8 overspanningen kwam als winnend ontwerp uit de aanbesteding. Er wordt gebruikgemaakt van duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen zoals cortenstaal en hardhout dat in Almere is gerecycled.

Fraai uitzicht
Als extra zijn er zitbanken in het ontwerp geïntegreerd die een mooi uitzicht bieden op de omgeving. Vanaf de oostkant kijk je uit op de Groene Kathedraal en aan de westkant in de richting van het monument voor de Peetvaders van Almere boven op de Berg ‘Almere Boven’ in het Museumbos.

Sociaal veilig
Deze fraaie nieuwe verbinding om de hoek van BOSS vergroot het fietspadennetwerk voor de inwoners van Almere en biedt de recreatieve wandelaar een nieuwe route langs de bijzondere plekken in de buurt. Kortom: een sociaal veilige, beeldbepalende oversteek, die bijzondere plekken met elkaar verbindt en ruimte biedt voor recreatie.

Martin Timmerman, OOKarchitecten Lokaal nieuws woensdag 23 september 2020

Martin Timmerman, OOKarchitecten

De architecten van OOK hebben een passie voor passief. Dat klinkt vreemd, maar het duurzame passieve huis vormt straks wel degelijk de basis voor de woningen die het Amersfoortse architectenbureau wil ontwerpen voor BOSS. Vanuit de gedachte dat de energie die je niet verbruikt, je ook niet hoeft op te wekken.

Je woning is straks te gast in het bos

Uniek voor Almere-Overgooi
“BOSS wordt ontwikkeld op basis van een integraal ontwerpproces waarbij alle partners hun eigen aandeel hebben en elkaar versterken. Bij traditionele bouwprojecten komen wij architecten pas in beeld als veel al vaststaat en wij daardoor gebonden zijn aan wat anderen in het voortraject bepaald hebben. In BOSS zijn we vanaf het begin betrokken bij de plannen en die plannen zijn uniek.”

Verrassende inzichten
“Juist de locatie van BOSS inspireert en daagt uit. Vooral ook, omdat het bos er nu nog niet is. Door met het hele team continu van gedachten te wisselen, dwingen we onszelf elke keer de vraag te stellen of we nog de juiste richting opgaan. Dat leidt tot verrassende inzichten en oplossingen die recht doen aan wonen in een bos. Daarbij kijk je veel verder dan hoe een woning eruit zou moeten zien. Je neemt het hele gebied als uitgangspunt, waarbij je goed nadenkt over de inrichting, de verhouding tussen privé en gemeenschappelijk, het soort erfafscheidingen, de plaatsing van de woningen op de kavel en de manier waarop je met duurzaamheid en energie omgaat. Vooral dat laatste heeft onze bijzondere aandacht tijdens het ontwerpproces van de woningen.”

Het Passiefhuis principe
“Wij ontwerpen volgens het Passiefhuis principe. Passieve gebouwen zijn comfortabel en hebben nauwelijks verwarming nodig, door optimaal gebruik te maken van de zon, een compacte en goede thermische schil, weinig luchtinfiltratie door goede kierdichting en een goede ventilatie met warmteterugwinning. De warmtevraag is zo gering, dat een kleine eenvoudige installatie toereikend is. Zo kan je veel besparen op installaties en nemen ook de onderhouds- en vervangingskosten aanzienlijk af. Een passiefhuis is hierdoor op de lange duur veel goedkoper dan andere energieconcepten.”

Een familie van woningen
“Wij ontwerpen 3 typen basiswoningen die variëren in grootte van 110 m2 tot 180 m2. Type Tillia, de woning van 140 m2, vormt het vertrekpunt voor de andere typen. De bedoeling is dat we een familie van woningen ontwerpen. Allemaal net even anders, maar duidelijk aan elkaar verwant. De koper heeft volop mogelijkheden om zijn woning naar wens te maken en samen te stellen met verschillende opties zoals aanbouwen of een extra bijgebouw(en). De woningen variëren in volume, waarbij uitbreidingen niet de hoogte in gaan, zodat de woningen ondergeschikt blijven aan het omliggende bos. Daarnaast zijn er verschillende keuzes in de gevelafwerking zodat kopers hun persoonlijke touch aan de woning kunnen geven. Ook de plek waar je op de kavel bouwt, de zonligging en welke buitenruimte privé is en welke gemeenschappelijk nemen we mee. De woningen liggen straks verstrooid door het bos, waardoor er een organisch ensemble ontstaat. Het resultaat is straks dat geen woning hetzelfde is, maar de wijk toch verwantschap, rust en ruimte uitstraalt die het verdient.”

Ruraal en sober
“Qua materialisering kiezen we voor een rurale uitstraling. De woningen ogen als schuren met grote, donkere, metalen kappen met overstekken, veel hout in de gevels en een bakstenen basement. Ze worden duurzaam en onderhoudsvrij waarbij ze op een mooie manier verouderen in de tijd. Uiteindelijk vormen de woningen en hun bijgebouwen samen de kracht van het plan. Samen zorgen ze voor een sterke en tegelijkertijd sobere identiteit zonder overheersend te zijn. In BOSS zijn de woningen straks te gast, precies zoals wonen in een bos bedoeld is.”

Vincent Klompenhouwer, ThuisinBouwen Lokaal nieuws woensdag 23 september 2020

Vincent Klompenhouwer, ThuisinBouwen

Vanaf de eerste verdieping van bouwbedrijf Drent & Welling, onderdeel van ThuisinBouwen, kun je bij helder weer de locatie van BOSS zien liggen. Het Blaricumse bouwbedrijf is, samen met Vastbouw uit het Overijsselse Rijssen, geselecteerd om de villa’s in BOSS te gaan bouwen. Een bijzondere samenwerking, die alleen maar voordelen biedt.

In BOSS komen oosterse en westerse bouwexpertise samen

Vanaf de eerste verdieping van bouwbedrijf Drent & Welling, onderdeel van ThuisinBouwen, kun je bij helder weer de locatie van BOSS zien liggen. Het Blaricumse bouwbedrijf is, samen met Vastbouw uit het Overijsselse Rijssen, geselecteerd om de villa’s in BOSS te gaan bouwen. Een bijzondere samenwerking, die alleen maar voordelen biedt.

Vincent Klompenhouwer van ThuisinBouwen is enthousiast over de samenwerking tussen de verschillende ketenpartners in BOSS. “We maken samen plannen en voeren die ook samen uit, waarbij alle partijen hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Dat doen we op basis van wederzijds vertrouwen. Dus zonder ingewikkelde samenwerkingsovereenkomsten of VOF-constructies. Voor ons is het een nieuwe manier van werken die heel goed voelt én die bovenal ook veel voordeel biedt voor onze opdrachtgever én de uiteindelijke kopers in BOSS.”

Het beste van twee werelden
ThuisinBouwen is samen met Vastbouw geselecteerd voor het bouwen van de villa’s in BOSS. “Het is een logistiek uitdagend en omvangrijk project waarbij elke bouwer steeds een eigen plukje woningen gaat bouwen. We werken nauw samen, waarbij we elkaar inspireren en aanvullen. Vastbouw is goed in duurzaam bouwen en wij in de begeleiding van kopers tijdens het koop- en bouwproces. Dat doen we met ons merk ThuisinBouwen. In BOSS komen de oosterse en westerse expertise van twee ervaren en kwalitatief hoogwaardige bouwbedrijven samen. Het beste van twee werelden dus.”

Inspiratiecentrum
 “ThuisinBouwen heeft een inspiratiecentrum van 1.300 m2 vol met woonstijlen en woonproducten. Hier vinden kopers alles onder één dak om hun woning helemaal naar wens te maken. Van tegels en sanitair tot dakka­pel en veranda. Daarnaast werkt ThuisinBouwen samen met geselecteerde en gespecialiseerde projectpartners die vanuit hun vakgebied kunnen adviseren op het gebied van keukens, domotica, alarminstallaties, audio-video, haarden, zonwering en de aanleg van de tuin. Op die manier kan ThuisinBouwen van eerste idee tot afbouw volledig ontzorgen!”

Betrokken vanaf dag 1
“Kopers kunnen straks kiezen voor één van de drie typen basiswoningen die zijn ontworpen door OOKarchitecten. De ontwerpen zijn flexibel opgezet, zodat kopers uiteenlopende indelings- en uitbreidingsmogelijkheden hebben. Binnen de kaders die de gemeente en Timpaan hebben gesteld, kunnen we de woning helemaal op maat maken. Dit geldt zowel voor de ruwbouw, waarbij het bijvoorbeeld mogelijk is om een uitbouw, extra bijgebouw of veranda toe te voegen, tot de afbouw, waarbij we samen met de kopers kijken naar bijvoorbeeld het sanitair en tegelwerk. Ook de tuin en het interieur vergeten we daarbij niet, want ook hiervoor hebben we ontwerpers in dienst. We pakken dus alle onderdelen op, waardoor er na de sleuteloverdracht praktisch niets meer gedaan hoeft te worden. We zijn dus vanaf dag 1 betrokken bij BOSS. Van eerste ideeën tot en met de uiteindelijke oplevering van de villa’s.”

Nieuwe huurders betalen de hoofdprijs Lokaal nieuws maandag 14 september 2020

Nieuwe huurders betalen de hoofdprijs

De woninghuren gingen afgelopen juli 2020 met gemiddeld 2,9 procent omhoog ten opzichte van een jaar eerder. De grootste stijging na 2014 en meer dan het gemiddelde van de afgelopen tien jaar (2,7 procent). Consumentenorganisaties vroegen verhuurders vooraf coulant te zijn in deze crisistijd. Een verzoek dat weinig effect heeft gehad. Vooral huurders die van woning wisselen moeten rekening houden met een forse verhoging.

Rabobank: koopstarter kanarie in de kolenmijn? Lokaal nieuws maandag 14 september 2020

Rabobank: koopstarter kanarie in de kolenmijn?

Rabobank verwacht dat de coronacrisis vanaf het eerste kwartaal volgend jaar effect zal hebben op de woningmarkt. Eerder ging de bank nog uit van dalende huizenprijzen eind dit jaar. Reden voor de verschuiving is de werkloosheid, die langer op peil blijft door de steunmaatregelen van de overheid. Als kanarie in de kolenmijn noemt Rabobank het toenemende aantal kopers onder de 35 jaar. Gelukkig is al te veel somberheid niet nodig. Naar verwachting gaat het om een tijdelijke en beperkte terugval.

WOZ-waarde schiet omhoog. Positief of niet? Lokaal nieuws maandag 14 september 2020

WOZ-waarde schiet omhoog. Positief of niet?

De gemiddelde WOZ-waarde bedroeg begin januari €270.000. Dit is een stijging van 8,9 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het gaat om de grootste toename sinds jaren en is sowieso de hoogste waarde ooit. Voor jou als huiseigenaar is het positief dat je bezit meer waard wordt. Aan de andere kant loop je het risico op hogere woonlasten.

Huis gekocht? Hoe nu verder…. Lokaal nieuws woensdag 29 juli 2020

Huis gekocht? Hoe nu verder….Je hebt plannen om een huis te bouwen of verbouwen maar er komt veel op je af. De meeste mensen hebben geen idee waar te beginnen en worden overvallen door vragen van aannemers en projectontwikkelaars. Er ís een handige manier om de regie in eigen hand te houden. Maak een stappenplan zodat je weet wanneer je welke keuzes moet maken. In dit blog vertel ik je er meer over…Sfeer & Stijl

Veel mensen denken dat bij de oplevering van de woning pas over een stijl en sfeer nagedacht moet worden. Belangrijk is om hier juist mee te beginnen. Je kan dan beter keuzes maken.

Er zijn veel verschillende stijlen die aantrekkelijk lijken maar daardoor bestaat het risico dat er geen eenheid gecreëerd. Door eerst beelden te zoeken van interieurs die je aanspreken, kan je je koers bepalen. Blijkt dat de stijlen behoorlijk uiteenlopen, kies dan voor één rode draad. Stijl is echter geen “kant en klaar” concept, te vangen in termen als industrieel, landelijk, puur of Scandinavisch. Binnen stijlen zijn veel nuances mogelijk.

Als interieurontwerper kan ik je helpen stijlen te onderscheiden door middel van een moodboard. Dit is een verzameling van beelden die de sfeer uitstralen van je nieuwe inrichting. Een moodboard vertelt iets over kleur, vorm, materiaal en structuur. Het moodboard is een reflectie van wat jij mooi vindt. Het wordt de leidraad voor jouw nieuwe inrichting.

Vloer en keuken

Nadat je hebt bepaald welke sfeer je wilt in je huis ga je naar de basis:  de vloer en keuken. Bij de vloerkeuze zijn er ook zijn er praktische overwegingen zoals vloerverwarming, rekening houden met kinderen, huisdieren en omgeving.

De keuken is een onderdeel van je woning. De stijl van je interieur kan je doorvoeren in je keuken. Kleuren en materialen in de keuken moeten aansluiten bij de rest van je interieur.Voordat je naar een keukenzaak gaat is het verstandig een plan voor je keuken te hebben. Zoek online afbeeldingen van keukens die je mooi vindt en probeer te ontdekken wat je daarin aanspreekt. Welke apparatuur wil je graag in je keuken, greeploos of juist mooie deurknopjes. Een maatwerk keuken kan een goede oplossing zijn en hoeft niet duurder te zijn dan een kant en klare keuken.  

Indeling en meubilair

Het keukenontwerp  is ook al onderdeel van de indeling. Bij de indeling komen aantal punten naar voren. Wat is belangrijk? Hoeveel ruimte is daarvoor nodig? Wil je een woonkeuken? werkplek in de woonkamer?  Vaak is de eettafel de centrale plaats voor activiteiten. Geef die tafel de ruimte. Verbinding maken met buiten maakt je leefruimte groter.

Een goede interieurontwerper weet hoeveel ruimte je voor bepaalde functies nodig hebt. Hoe groot moet de doorgang zijn? Welke afstand houd je aan om tv te kunnen kijken? Een interieurontwerper zorgt ook voor zichtlijnen en looplijnen en maakt een indeling waar alle ingrediënten in zitten,

Op tekening zie je hoe groot de tafel mag worden en welke afmeting je bank mag hebben. Wanneer je de meubels die ingetekend staan bij elkaar gaat of laat zoeken, ontstaat je meubelplan. Je kiest meubels die passen bij je moodboard. Zo ontstaat de stijl die je wilt!Heb je deze stappen gedaan dan ben je er nog niet. Een verlichtingsplan, materiaal- en kleurplan en natuurlijk ook de finishing touch mag je niet vergeten voor een mooi eindresultaat. Wil je hier meer over weten laat het me weten!

Heb je zelf geen tijd, zin of aanleg om interieurplannen te maken, schakel dan in een vroeg stadium hulp in van een interieurontwerper. Graag maak ik samen met jou een mooi plan om jouw woning een persoonlijk karakter te geven.

Vraag naar de mogelijkheden via www.lettiemackay.nl | info@lettiemackay.nl .

Waarom kiezen voor ledverlichting? Lokaal nieuws dinsdag 30 juni 2020

Waarom kiezen voor ledverlichting?


Wanneer je ervoor kiest om je woning energiezuinig te maken, profiteer je altijd dubbel. Ten eerste is een energiezuinige woning goed voor het milieu en ten tweede goed voor je portemonnee . Veel energiebesparende maatregelen vergen een kleine of grote verbouwing. Wil je snel en zonder verbouwen je woning energiezuiniger maken? Ga dan voor ledverlichting.

Wat is ledverlichting?

Ledverlichting werkt op een heel andere wijze dan de traditionele gloeilamp, halogeenlamp of TL-verlichting. LED staat voor Light Emitting Diode. Een ledlampje bestaat niet uit een gloeidraad, maar is een elektrode met een printplaatje in een diode. Diverse diodes bij elkaar geplaatst geeft een bundel licht, maar diodes kunnen ook apart geplaatst worden om lichtpunten te creëren. De diodes zijn klein, zo'n 2 tot 5 millimeter, en kunnen hierdoor op verschillende manieren toegepast worden. Als halfgeleider kan een diode elektrische stroom geleiden, maar ook tegenhouden. In de praktijk houdt dit in dat als er elektrische stroom wordt geleid, de diode gaat branden, maar bij een foutieve aansluiting zal er geen licht branden en dit zonder dat het ledlicht stuk zal gaan. ledverlichting is hierdoor een stuk duurzamer dan traditionele verlichting.

Uitermate duurzaam

Omdat ledverlichting geen losse componenten bevat, is de kans op defecten bijna nihil. Hierdoor gaat ledverlichting veel langer mee dan de klassieke gloeilamp en halogeenlamp. Ledverlichting is schok- en trilbestendig. Een gloeilamp heeft een levensduur van gemiddeld 2.000 branduren. Ledverlichting daarentegen, gaat tot wel 80.000 uren mee. Hiermee bereik je al een eerste grote besparing. Je hoeft na aanschaf van ledlampen, de lampen nauwelijks meer te vervangen omdat deze stuk is. Met energie vergelijken zul je ook zien dat Ledlampen heel anders met energie omgaan. Kenmerk van een gloeilamp is dat deze zeer heet kan worden. Dit komt omdat 90 procent van de energie omgezet wordt in warmte. Slechts 10 procent van de energie wordt daadwerkelijk voor verlichting gebruikt. Met een gloeilamp verspil je dus zeer veel energie. Een ledlamp zal nauwelijks warm worden. Bij ledverlichting werkt het net andersom. 90 procent van de energie wordt ook daadwerkelijk gebruikt voor verlichting, terwijl 10 procent omgezet wordt in warmte. Vervang je alle conventionele verlichting in je woning door ledverlichting, dan zul je duidelijk merken dat je een flinke energiebesparing hebt bereikt.

Kan LED alle verlichting vervangen?

Het is in principe mogelijk om alle conventionele verlichting te vervangen door ledverlichting. De mogelijkheden met ledverlichting zijn veel groter. Zo is er een ledlamp in de vorm van een gloeilamp en verkrijgbaar met diverse fittingen. Dit is een goed alternatief voor de klassieke gloeilamp of halogeenlamp. Verder kan LED ook in kleinere toepassingen verwerkt worden, zoals een lichtsnoer. Ook de TL-buis kan vervangen worden door een LED TL-buis. De aanschafprijs voor ledverlichting is momenteel nog wel hoger dan conventionele verlichting. Maar vanwege de lange levensduur en zuiniger energieverbruik is dit snel terugverdiend.

Meerwerk nieuwbouw meefinancieren Lokaal nieuws dinsdag 16 juni 2020

Meerwerk nieuwbouw meefinancieren


Een hypotheek voor jouw nieuwbouwwoning zit anders in elkaar dan die voor bestaande bouw. Je kunt ervoor kiezen de woning casco op te laten leveren, zonder keuken, badkamer en toilet. Ook is het mogelijk om een standaard keuken en badkamer in te laten zetten. Waarschijnlijk wil je liever zelf de badkamer en keuken uitkiezen. Een afwijking kost wel extra.

Wat is meerwerk?

Wanneer je extra werk laat verrichten bij de bouw van jouw nieuwbouwwoning dat niet is opgenomen in het bestek, dan krijg je te maken met meerwerkkosten. Deze kostenpost is niet standaard, maar komt wel veel voor. Denk hierbij aan een uitgebreide keuken of een badkamer die helemaal aan je eigen wensen voldoet, in plaats van de standaard keuken of badkamer die in het bouwplan aangeboden worden. Ook een uitbouw of een dakkapel vallen onder meerwerk. Over het algemeen wordt meerwerk voor 100 procent meegefinancierd in de hypotheek, onder de voorwaarde dat de geldverstrekker hiermee akkoord gaat. Je moet voldoende inkomen hebben om de hogere maandlasten die bij de hogere hypotheek komen kijken te kunnen dragen.

Achteraf aanpassen

Wanneer er al een standaard keuken in de nieuwbouwwoning geplaatst is en jij deze later laat verwijderen om een andere te plaatsen, valt dit niet onder meerwerk op het moment dat dit niet vanuit de bouw gebeurt. Dit valt onder de noemer verbouwing. Veel geldverstrekkers zullen niet het hele bedrag in de hypotheek meefinancieren omdat het een smaakgevoelige verbouwing is. De belangrijkste regel voor meefinancieren is dat jouw woning meer waard wordt door de werkzaamheden die je uitvoert. Per geldverstrekker gelden hier andere regels voor, waardoor je er niet automatisch vanuit kunt gaan dat je al het meerwerk in je hypotheek mee kunt financieren. Een korter lopende lening afsluiten kan doorgaans wel.

Let op de hoogte van bijkomende kosten

Het bouwbedrijf maakt een standaard plan waarin alleen de basisvoorzieningen zijn opgenomen. Het is verleidelijk om hier al je eigen wensen op los te laten, maar wees je bewust dat iedere kleine toevoeging je extra kost. Een stopcontact op een andere plek, een aansluiting voor de vaatwasser, andere deurklinken. De kosten kunnen op deze manier snel oplopen. Bekijk daarom voor de bouw de lijst met standaardwerkzaamheden op je gemak en kijk welke dingen je anders uit wilt laten voeren. Zijn dit dingen die je ook zelf kunt? Of is het misschien goedkoper om dit na oplevering van je nieuwe woning door een ander bedrijf uit te laten voeren? Alle kosten die je mee financiert zorgen ervoor dat jij per maand een hoger bedrag aan hypotheek gaat betalen, terwijl je ook met andere vaste lasten zit zoals de verzekeringen en energiekosten . Misschien is het in jouw geval wel goedkoper om een aparte lening af te sluiten die je in kortere tijd en boetevrij af kunt lossen.

Beveilig je woning tegen inbraak Lokaal nieuws woensdag 03 juni 2020

Beveilig je woning tegen inbraak


Een nieuwbouwwoning wordt normaliter opgeleverd met een goed slot op de voor- en achterdeur. Maar of dit voldoende is om je nieuwe woning daadwerkelijk goed te beveiligen, is de vraag. Je kunt je woning dan ook extra beveiligen tegen inbraak. Welke mogelijkheden zijn er allemaal om je nieuwe woning optimaal tegen inbraak te beveiligen?

Veiligheidssloten

Het ene slot is niet het andere slot. Er zijn dan ook talloze soorten sloten, waarbij het ene slot een betere beveiliging heeft dan het andere slot. Wil je een goed voordeurslot dat lastig te forceren is? Dan kom je niet onder een cilinderslot uit. De naam geeft het al aan: dit slot bestaat uit een cilinder met het slotmechanisme in de deur. Een cilinderslot kan enkel met een speciale sleutel worden geopend. Maar ook van een cilinderslot zijn diverse kwaliteiten beschikbaar. Wil je voor echte zekerheid gaan? Kies dan voor een veiligheidsslot met het SKG-keurmerk. Het gaat er bij een SKG-slot niet om dat deze in het geheel niet te forceren is, want alle sloten zijn te forceren. Wel is het zo dat SKG-sloten niet snel zijn te forceren. En tijd is het belangrijkste voor een inbreker. Voor een inbreker moet een slot in ten hoogste een minuut te forceren zijn, anders is het niet de moeite waard omdat het risico om betrapt te worden te groot wordt. SKG-sloten zijn pas na minimaal drie minuten te forceren en de beste SKG-sloten zelfs pas na vijf minuten.

Alarmsysteem

Een klassiek alarmsysteem wordt niet zo heel vaak in woonhuizen geplaatst, maar wel veel in bedrijven. De reden is vooral omdat een alarmsysteem behoorlijk prijzig is. Een alarmsysteem bestaat uit sensoren en een alarmkastje. Soms maakt ook een alarmlicht deel uit van het alarmsysteem. Zodra de sensoren beweging constateren gaat het alarm af en dat schrikt inbrekers af. Een andere reden waarom voor woonhuizen vaak niet voor een alarmsysteem gekozen wordt, is dat de het op de zenuwen kan werken van de bewoners. Je moet bij binnenkomst van je woning binnen een bepaalde tijd het alarm uitschakelen, anders gaat deze alsnog af. Wanneer je de code niet zo snel meer weet heb je dus een probleem.

Beveiligingscamera's

De meest gekozen woningbeveiliging is één of meerdere beveiligingscamera's . Een beveiligingscamera is een goede vorm van preventieve beveiliging. Wanneer een camera in het zicht hangt bij de voordeur, zal een inbreker er al snel voor kiezen om je woning over te slaan. Je kunt een camera ook binnen aansluiten, zodat je bij een inbraak in ieder geval de inbreker kunt betrappen en de beelden kunt overdragen aan de politie. Met een mobiel abonnement met databundel kan je overal en altijd op je telefoon de beelden van de beveiligingscamera in de gaten houden. Wanneer de camera beweging detecteert krijg je via een app een melding. Je kunt dan live meekijken of de opgeslagen beelden later terugzien. Dit is zelfs mogelijk als je aan de andere kant van de wereld zit.

Zonnepanelen op je nieuwbouw: grote voordelen Lokaal nieuws woensdag 20 mei 2020

Zonnepanelen op je nieuwbouw: grote voordelen

Steeds meer eigenaren van nieuwbouwwoningen kiezen voor zonnepanelen op het dak van hun woning. En dat is logisch, want zonnepanelen op het dak zijn een goede investering. Ze zijn niet alleen heel milieuvriendelijk, maar ook erg rendabel. In dit artikel zetten we een aantal voordelen van de zonnepaneel op een rijtje.

Lagere energierekening

Allereerst zorgen zonnepanelen er natuurlijk voor dat de energierekening omlaag gaat . Na installatie van de panelen, gaan de bewoners direct besparen op hun energiekosten. Zonnepanelen worden steeds goedkoper. De gemiddelde terugverdientijd ligt in 2020 tussen de zeven en acht jaar. Een ander voordeel is dat zonnepanelen je minder afhankelijk maken van je energieleverancier en van eventuele stijgende energieprijzen in de toekomst. Dit geeft meer zekerheid over de maandlasten.

Btw terugvragen bij de Belastingdienst

De Belastingdienst ziet eigenaren van zonnepanelen als 'ondernemers'. Dat komt omdat zij eigenlijk een soort van mini-energiebedrijf zijn. Dat heeft als bijkomend voordeel dat woningeigenaren de 21 procent btw die zij betalen op de aankoop en installatie van zonnepanelen kunnen terugvragen van de Belastingdienst . Wie 10 zonnepanelen van 3.000 wattpiek op het dak heeft liggen - met een waarde van € 4.700 - incasseert € 760 terug op die aanschafwaarde. Particulieren moeten de btw binnen zes maanden na de aanschaf en installatie van de panelen hebben teruggevraagd.

Salderingsregeling

De salderingsregeling houdt in dat particulieren de stroom die zij aan het elektriciteitsnet leveren weg mogen strepen tegen de stroom die zij van het net afnemen. Bijvoorbeeld: de zonnepanelen leveren in één jaar 1.250 kWh op. In datzelfde jaar verbruiken de bewoners 3.500 kWh vian de leverancier. De woningeigenaar ontvangt dan een jaarrekening voor 2.250 kWh (3.500 – 1.250). Vanaf 2023 wordt de salderingsregeling langzaam afgebouwd. In 2023 mag men nog 91 procent salderen. Dat wordt elk jaar minder, tot er in 2031 niks meer gesaldeerd mag worden. Mensen ontvangen nog wel een vergoeding voor het terugleveren van energie.

Milieuvriendelijk

Zonnepanelen zijn de toekomst. Nederland moet uiterlijk in 2050 van het aardgas af zijn. We zullen daarna alleen nog maar gebruikmaken van duurzame energiebronnen, zoals de wind, zon en aardwarmte. Zonnepanelen zorgen ervoor dat woningeigenaren voorzien in hun eigen energiebehoefte. Huishoudens met zonnepanelen besparen jaarlijks zo'n 60 kg CO2 per m2 zonnepaneel . Daarnaast hebben de panelen nauwelijks onderhoud nodig. Ook kunnen ze gerecycled worden.

Hogere woningwaarde

Tot slot verhogen zonnepanelen ook nog eens de waarde van de woning. Dat komt omdat het energielabel van de woning stijgt door energiebesparende maatregelen. Dit label geeft aan hoe energiezuinig een huis is. Hoe energiezuiniger het huis is, hoe lager de energierekening zal zijn. Dat is interessant voor een potentiële nieuwe koper, want op deze manier zullen de maandlasten lager zijn.

Verhuizen en de inboedelverzekering: waar moet je op letten? Lokaal nieuws dinsdag 07 april 2020

Verhuizen en de inboedelverzekering: waar moet je op letten?

Ga je verhuizen? Dan is dit het perfecte moment om jouw inboedelverzekering eens tegen het licht te houden. Het kan zijn dat een andere inboedelverzekering beter past bij je nieuwe situatie. Uiteraard is het ook mogelijk om de huidige verzekering mee te nemen naar het nieuwe adres. Waar moet je nog meer op letten?

Inboedelverzekering meenemen naar nieuwe adres

Het makkelijkste is om de huidige verzekering mee te nemen naar het nieuwe adres . Je hoeft alleen maar het nieuwe adres door te geven aan de verzekeraar. Vervolgens nemen zij contact met je op om de details van jouw nieuwe woning door te nemen. Afhankelijk van deze details, kan de premie iets omhoog of omlaag gaan. Houd ook rekening met de waarde van de inboedel. Het kan zijn dat je dure meubels hebt aangeschaft, waardoor de waarde van de inboedel toeneemt. Hierdoor gaat de premie wel omhoog. Aan de andere kant, als je bijvoorbeeld kleiner gaat wonen, is het mogelijk dat de waarde van je inboedel daalt. Ook dan is het verstandig eens te kijken naar je verzekering en bijvoorbeeld te kiezen voor een lagere dekking. Soms loont het om een nieuwe verzekering af te sluiten, omdat je dan een stuk minder betaalt. Houd wel rekening met de opzegtermijn. Bij de meeste verzekeraars is er een opzegtermijn van één maand.

Inboedelverzekering tijdens de verhuizing

Helaas kan het voorkomen dat er spullen tijdens de verhuizing beschadigd raken of zelfs kwijtraken. Het is dus belangrijk om na te gaan of je hiervoor verzekerd bent. De dekking van de inboedelverzekering tijdens de verhuizing kan per verzekeraar verschillen. Het is dus raadzaam om even de polisvoorwaarden van de verzekering onder de loep te nemen. Het is verstandig om aan de verzekeraar door te geven dat je aan het verhuizen bent, aangezien de inboedel dan verspreid over twee adressen staat. De verzekeraar kijkt dan samen met jou naar de beste dekking.

Schade veroorzaakt door de vervoerder

Veel mensen schakelen een verhuisbedrijf in om hun zware spullen te verhuizen. Een ongeluk zit in een klein hoekje, dus het kan zomaar voorkomen dat er iets beschadigd raakt. Je moet dan de schade verhalen op de vervoerder. Houd er rekening mee dat het verhuisbedrijf alleen de dagwaarde van de inboedel zal vergoeden en niet de nieuwwaarde ervan. Kun je de schade ook claimen bij je eigen inboedelverzekering? Dan is dat vaak een betere keuze.

Samenwonen

Wanneer je gaat samenwonen, dan wordt jullie inboedel als het ware samengevoegd. Er is dus maar éen inboedelverzekering nodig. Een van beide partners kan zijn of haar inboedelverzekering opzeggen. Vervolgens moet degene van wie de inboedelverzekering wordt aangehouden de ander op zijn of haar polis bij te laten schrijven. Uiteraard moet de verzekerde waarde worden verhoogd. Je hebt immers meer spullen in huis.

Wie regelt de opstalverzekering in een appartementencomplex? Lokaal nieuws dinsdag 07 april 2020

Wie regelt de opstalverzekering in een appartementencomplex?

Hoewel de opstalverzekering niet wettelijk verplicht is, dwingen hypotheekverstrekkers woningeigenaren er doorgaans toe zo’n verzekering voor hun huis af te sluiten. Met de opstalverzekering is schade aan de ‘vastzittende’ onderdelen van het huis verzekerd in het geval van schade door bijvoorbeeld storm, brand of overstroming. Maar ga je in een appartement wonen, dan deel je het gebouw met anderen. Wie moet er dan de opstalverzekering afsluiten?

Vereniging van Eigenaren

Bij flats en appartementen is de regel dat er voor het hele gebouw één opstalverzekering afgesloten moet worden. In het geval van (sociale) huurwoningen is dit de verantwoordelijkheid van de woningcorporatie of verhuurder. Bij koopappartementen is er een Vereniging van Eigenaren (VvE) . Deze is onder andere verantwoordelijk voor het afsluiten van een opstalverzekering voor het hele gebouw. Deze kosten worden aan de verschillende bewoners doorberekend door middel van een servicebijdrage.

Dure keuken of badkamer

Het feit dat de VvE doorgaans zorgt voor de opstalverzekering is geen reden om er blind op te vertrouwen dat je goed verzekerd bent. Controleer altijd of er überhaupt een opstalverzekering is afgesloten voor het gebouw, en zo ja, of de dekking voldoende is voor jou. Deze wordt namelijk berekend op de gemiddelde waarde van de appartementen in het gebouw. Het kan echter zo zijn dat jij een veel duurdere keuken of badkamer laat inbouwen. Als je dan niet bijverzekert, loop je het risico onderverzekerd te zijn. Bijverzekeren kan gewoon via dezelfde opstalverzekering die geldt voor het hele pand. Je kunt direct contact opnemen met de verzekeraar, of het via de VvE regelen.

Verzekering individueel appartement

Het is mogelijk dat in jouw appartementencomplex sprake is van een ‘slapende’ VvE die geen opstalverzekering geregeld heeft voor het gebouw. Je kunt je dan individueel verzekeren. Dit is wel relatief duur, omdat je de clausule ‘Verzekering individueel appartement’ op moet laten nemen in je verzekeringspolis. Met deze clausule ben je ook gedekt voor jouw aandeel in schade elders in het gebouw, bijvoorbeeld als er onverhoopt een boom omvalt tegen het gebouw aan. Omdat je dan in feite verzekerd bent voor een hogere waarde dan die van je eigen appartement, wordt als gevolg van het opnemen van deze clausule je premie met 25 procent verhoogd.

Schade maken bij een ander

Omdat je als bewoner van een appartement een gebouw deelt met andere bewoners, wordt bij de opstalverzekering vaak een appartementenclausule opgenomen. Deze clausule zorgt ervoor dat medebewoners hun schade ook vergoed krijgen als jij die opzettelijk of door onverantwoordelijk gedrag veroorzaakt hebt. Jij gaat dan niet zonder meer vrijuit; de verzekeraar zal bij jou aankloppen om de schade te verhalen.

Inboedel verzekeren en energie vergelijken

Je inboedel verzeker je uiteraard wel zelf. Deze kan zo zeer verschillen in waarde tussen de verschillende appartementen, dat het niet doenlijk is om er een gezamenlijke verzekering voor af te sluiten waarmee iedereen voldoende gedekt is zonder veel te veel of te weinig te betalen. Doorgaans sluit je ook je eigen energiecontract af. Voor hulp hierbij kun je gebruik maken van een van de vele energie vergelijk websites, waarmee je een inschatting kunt krijgen voor wat je bij welke energieleverancier kwijt zou zijn.

De belangrijkste aandachtspunten bij het kopen van een huis Lokaal nieuws dinsdag 07 april 2020

De belangrijkste aandachtspunten bij het kopen van een huis

Wanneer je besluit om een huis te kopen, komt hier een heleboel bij kijken. Zeker wanneer het je eerste koophuis betreft zal je hoogstwaarschijnlijk overvallen worden door allerlei zaken waar je rekening mee dient te houden. Daarom is het eens goed om een aantal onderwerpen op een rijtje te zetten die essentieel zijn wanneer je besluit om op huizenjacht te gaan. Hierdoor ben je in staat om het proces beter voor te bereiden en kom je achteraf niet voor verrassingen en teleurstellingen te staan.

Neem een aankoopmakelaar in de arm

Je koopt niet iedere dag een nieuwe woning en met de hedendaagse gekte op de huizenmarkt heb je over het algemeen weinig tijd om te beslissen. Het is daarom aan te raden om gebruik te maken van een professional die je op veel vlakken kan adviseren. Dit kan bijvoorbeeld zijn over de technische staat van het huis, de verkoopmarkt en onderhandelingen over de verkoopprijs. Een makelaar is hier dagelijks mee bezig en kan daarmee een hoop van jouw zorgen wegnemen. Een aankoopmakelaar is niet gratis, maar tegelijkertijd een onmisbare factor in de huidige huizenmarkt.

Let op het energielabel van de woning

Een belangrijk aandachtspunt bij het kopen van een woning is het energielabel. Die prachtige jaren 30 woning kan er natuurlijk enorm romantisch uitzien, maar waarschijnlijk moet je in dit geval wel rekening houden met hoge energiekosten. Het is de vraag of je dit op termijn nog wel de moeite waard vindt. Ieder huis krijgt een energielabel toegewezen en vraag daarom de makelaar altijd naar dit label. Kijk verder welke energiebesparende maatregelen de huidige bewoners al hebben genomen en ga actief energieleveranciers vergelijken . Door verschillende energiecontracten te vergelijken, kan je jaarlijks honderden euro’s besparen.

Vraag altijd om een bouwkundig rapport

Het kopen van een huis is een grote investering. Je wilt daarom te allen tijden voorkomen dat je na de aankoop voor grote verrassingen komt te staan. Aan de buitenkant kan een huis er fantastisch uit zien, maar op het tweede gezicht kan hier een heleboel onderhoud nodig zijn. Laat daarom altijd een bouwkundig rapport opmaken. In dit rapport gaat een deskundige door het hele huis heen om de staat van het huis te bepalen. Dit is enorm nuttig om te bepalen of de vraagprijs realistisch is en om voor jezelf te bepalen of je de komende jaren veel geld opzij zou moeten leggen voor onderhoud.

Informatie is macht bij het kopen van een huis

Er zijn nog tal van zaken waar je rekening mee moet houden bij het kopen van een huis. De samenvattende tip is dat je altijd moet zorgen dat je goed geïnformeerd bent. Laat je ondersteunen door een professional, doe zelf wat onderzoek en stel de juiste vragen. Op deze manier kan het koopproces prettig verlopen en kun je nog tijdenlang met een goed gevoel in je droomhuis wonen.

Foto:  geralt | Pixabay

Aanmelden

Blijf op de hoogte van jouw favoriete nieuwbouwprojecten en maak een eigen account aan. Met een eigen account kun jij jouw belangstelling kenbaar maken in nieuwbouw- projecten en gemeente en ontwikkelaars laten weten hoe jij wilt wonen via jouw eigen woonprofiel. Daarnaast wordt je automatisch op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in de regio Almere.

Aanmelden